Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg nominerat i MIPIM

17 mars, 2017

Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) i Trelleborg är ett av Sveriges största passiv- och plusenergihus och rymmer högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. Fastigheten var en av de nominerade på MIPIM Awards i Cannes.

Ett av Sveriges största passiv- och plusenergihus

RPC är ritat av BSK Arkitekter och byggt av MVB Syd för att förnya och utveckla den rättspsykiatriska verksamheten i Skåne. RPC är ett av Sveriges största passiv- och plusenergihus och rymmer högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. Materialen är valda med omsorg för att ha minsta möjliga miljöpåverkan och ändå vara robusta, tåliga och ändamålsenliga för verksamheten. Överskottet på cirka två kilowattimmar per kvadratmeter går direkt till verksamheten. Tack vare passivhusteknik, energieffektivisering och förnybar energi sparar man en dryg miljon om året i energikostnader.

Miljöbyggnad nivå Guld

RPC är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Det är den högsta nivå av ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Byggnaden är unik i Sverige genom sin kombination av passivhusteknik tillsammans med egenproducerad energi i form av solceller, solfångare, geobrunnar och vindkraftverk. RPC har plats för 51 patienter och ca 150 anställda.

Läs mer om projektet.

Nominerad till MIPIM Awards i Cannes

RPC var en av de nominerade till MIPIM Awards i Cannes 2017 och kategorin Best healthcare development. En tävling som hedrar världens mest framstående och bästa fastighetsprojekt. Även om man föll på målsnöret mot GAPS – Psykiatrisygehus, Slagelse i Danmark, är MVB Syds VD stolt över nomineringen:

– Ja men det är ju fantastiskt roligt att bli nominerad. RPC ligger oss på MVB varmt om hjärtat och är såklart väldigt stolta över utmärkelsen, säger Nevenka Mesic Tiderström.

För mer information om MVB kontakta:

Nevenka Mesic Tiderström, VD MVB Syd AB
Telefon: 040 32 17 03
Mobil: 0730 78 81 03
Epost: nevenka@mvbab.se

Sture Kullman, VD MVB Holding AB
Telefon: 08-4020767
Mobil: 070-3910765
Epost: sture.kullman@abgullringsbo.se