Så ska Lomma stationsområde se ut

28 oktober, 2019

Sydsvenska Dagbladet 27 oktober 2019

Än dominerar vattenpölar, grushögar och hjulspår i leran. Men om drygt ett år ska det nya stationsområdet stå klart och första tåget på 36 år stanna och ta upp passagerare vid Lomma station.

Det pågår avlösning vid stationsområdet när Sydsvenskan kommer på besök. Trafikverkets entreprenörer drar sig tillbaka medan kommunens anlitade byggfolk är på väg att ta över. På båda sidor om spåren ligger öde ytor, fårade av hjulspår och omgivna av byggstaket. Den grå himlen speglar sig i stora vattenpölar. I ett hörn står en stor grävmaskin med avslagen motor. En mindre delegation från kommunen och byggentreprenören har mött upp för att visa och berätta.

Plattformar, trappor och planskilda korsningar finns redan på plats. Det närmaste året ska nu området omkring spåren förvandlas till park, parkeringsytor för bilar och cyklar, torgytor, sittplatser, cykelvägar, upprustade lokalgator, planteringar och hela området förses med ny belysning.

– Vi har börjat med att sätta ut staket och skyltar. Men när arbetena kommer igång på allvar kommer från ett fåtal upp till ett tjugotal arbetare att finnas på plats beroende på vilka arbeten som pågår, berättar Linnea Celander från entreprenören MVB Syd AB.

Projektledaren Carolina Ilestam talar om att Lommas nya resecentrum ska bli en trygg plats där människor rör sig från morgon till kväll. Inbjudande miljöer, öppna ytor med sikt och den nya belysningen ska bidra.

På området väster om spåren dominerar p-platser, lokalgata och gång- och cykelväg. I öster blir det gröna inslaget mer framträdande genom Vågparken, vars namn kommer av slingrande och vågiga former för gångvägar och planteringar. Omedelbart väster om spåren ligger det gamla stationshuset i rött tegel. Det ägs av Lomma kommun och ska genomgå en utvändig renovering. Men hur det ska användas i framtiden, och om det ska bli kvar i kommunal ägo, är oklart. Norr om Stationshuset ska Sluttande torget anläggas som leder ned mot Vinstorpsvägen och anslutande bussar fått nya hållplatser, och där det finns cykelgarage och toaletter. I torgets mitt planeras en porlande bäck och planteringar med blommor och grönska.

I december 2020 ska stationen stå helt klar och pågatågen börja rulla med en avgång i timmen i vardera riktning på sträckan Kävlinge-Lomma- Malmö C. Restiden från Lomma till Malmö väntas bli åtta minuter mot dagens 25 minuter långa bussresa. Lomma kommun lobbar för halvtimmestrafik i rusningstid under veckorna.

På längre sikt finns planer på att bygga om banan med fler mötesplatser, vilket kan möjliggöra halvtimmestrafik alla dagar och tider. Men det dröjer i minst fem år till 2024-2025.