Skolstart på Nya Glänningeskolan i Laholm

19 augusti, 2019

Idag välkomnar vi alla elever och personal till Nya Glänningeskolan i Laholm, som vi byggt på uppdrag av Laholms kommun. Skolan är en s.k. passivhusskola med fokus på att skapa ett så bra och kreativt klimat som möjligt för eleverna, såväl inne som ute. Genom att skolan är byggd som passivhus är den optimalt energieffektiv och miljösmart där lokalerna värms upp av solens instrålning, människorna som rör sig där inne, elektriska apparater och belysningen. Läs gärna mer om skolan och vår andra projekt här.