Tegelgårdens förskola invigd

1 mars, 2024

Med musik, dans och rundvandring invigdes Tegelgårdens förskola i Ängelholm.

Den nya förskolan, som vi byggt på uppdrag av Ängelholmslokalen, är omsorgsfullt planerad för att skapa en så stimulerande miljö för barnens utveckling som möjligt samt vara en funktionell och trivsam arbetsmiljö för personalen. Lekfullhet är ett genomgående tema i såväl arkitektur och inredning som färgsättning.

Huset är byggt med sadeltak för att passa in med kringliggande bebyggelse men är också en direkt hyllning till barnens egna ritningar av hus. Denna lekfulla design återspeglas i detaljer såsom den inbjudande portalen vid entrén och inne i skolans utrymmen. Fasaden består av gult tegel och är murad i en rad olika förband, vilket ska påminna om platsens historia. Utemiljön är generös och består av flera aktivitetszoner för barnens olika åldrar.

Invigningstalade gjorde Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, som tillsammans med några av förskolans barn även klippte invigningsbandet. Därefter bjöds besökarna in till en rundvandring i lokalerna.

”Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Ängelholmslokaler, verksamheten och våra underentreprenörer under hela processen, vilket resulterat i en väldigt fin förskola. Det är roligt att se att skolan är uppskattad av barn och personal och att vi bidragit till att de får en bra och kreativ arbetsmiljö”, säger Otto Ramå, MVB:s platschef.

Tegelgårdens förskola är på 2 000 kvm och har åtta avdelningar för totalt 160 barn och ca 40 anställda. Förskolan har fått sitt namn efter det historiska tegelbruket som en gång formade området. Även om tegelbruket försvann på 1950-talet, lever dess arv vidare genom namn på gator, parker och nu även denna förskola.

Mer om Tegelgårdens förskola