Tornen på plats på Kockenhus

Koppartornen har hittat hem på Kockenhus i Mölle.


1 juni, 2023

Slottet Kockenhus i Mölle har fått tillbaka sin siluett. Nu är båda koppartornen på plats.
Tornen lyftes på plats under en livesändning av Helsingborgs Dagblad och gick helt enligt plan.

Det stora tornet väger ca 2 ton och toppas av originalspiran från 1883. Spiran räddades från branden och har nu renoverats. Det mindre tornet väger ca ett ton och är 11,5 meter med spiran som kommer att sättas på i efterhand och prydas av Gyllenstiernska släktens vapen.

Slottet brann ner till grunden i januari 2022 och sedan arbetar vi med att återställa slottet till sitt ursprungliga skick på uppdrag av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Renoveringen av slottet kommer att pågå fram till våren 2024.