Totalrenovering av Kv. Fabriken 24 i Stockholm

29 november, 2017

MVB har fått i uppdrag av fastighetsbolaget L E Hellstedt AB att renovera Kv. fabriken 24 vid Hornstull i Stockholm. Entreprenaden omfattar totalrenovering av 61 hyreslägenheter, en restaurang och pub, renovering av tvättstuga samt tillskapande av ytterligare en, byte från självdrag till mekanisk ventilation, total fönsterrenovering, ny fastighetscentral samt undercentral, nya tapp och spillvatteninstallationer samt nya värmestammar. Även hissar ska renoveras och trapphusen målas. Projektet har påbörjats och ska pågå fram till augusti 2019. För mer information kontakta MVB Öst.