Årets Framtidsbyggare 2018

Skanska Sverige och Malmö stad vinnare av Årets Framtidsbyggare 2018


15 november, 2018

Långsiktigt arbete med energieffektivisering och hållbart byggande – det är bakgrunden till att Skanska Sverige och Malmö stad utses till Årets Framtidsbyggare 2018. Priset delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet.

För att Sverige ska behålla sin framskjutna position som ett världsledande land inom energieffektivt byggande krävs nytänkande från både byggföretagen och beställarsidan. När pristagarna i Årets Framtidsbyggare 2018 presenteras finns en nytänkande vinnare från respektive sida.

Skanska Sverige utses till vinnare i kategorin Årets Innovatör för sitt långsiktiga arbete med att begränsa klimateffekterna i sina byggprojekt. Prissumman på 750 000 kr gör utmärkelsen till en av de största inom hållbarhet i Sverige.

Ur juryns motivering:
”[…] Genom Skanska Sveriges initiativ har klimatfrågan i byggprocessen hamnat i fokus. De klimatkalkyler som tagits fram under de senaste åren för att visa hur koldioxidbelastningen reduceras genom mycket energieffektiva byggnader kompletteras nu genom att också inkludera byggnadens produktionsskede. […] Skanska Sverige utses till Årets Innovatör för sina insatser för energieffektivt och klimatneutralt byggande.”

”Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och ska vi klara våra klimatmål krävs att hela marknaden ställer om. Utöver tekniska innovationer behöver vi alla bli mer resurseffektiva, hitta nya affärsmodeller och framförallt samverka över hela värdekedjan”, säger Alexandra Lauren, vice VD och utvecklingsdirektör på Skanska Sverige.

Samtidigt utses Malmö stad till Årets Opinionsbildare. Staden prisas för sitt långsiktiga arbete med energieffektivt byggande, där juryn bland annat lyfter fram Ekostaden Augustenborg och satsningar i Västra hamnen.

Ur juryns motivering:
”[…] Malmö stad visar ett stort miljöengagemang med många ambitiösa projekt inom hållbart byggande. Staden visar inte minst på ett stort engagemang för energieffektivisering och energieffektiva byggnader samt satsar stort på solenergi. […] Malmö stad utses till Årets Opinionsbildare för sina insatser i att föra fram och genomföra ett energieffektivt och socialt hållbart stadsbyggande.”

”I Malmö vill vi visa vägen inom hållbar stadsutveckling. Det kan ibland vara rejält utmanande och det händer att vi stöter på motgångar. Det här priset, tillsammans med de positiva effekter vi ser av hållbarhetsarbetet i Malmö, bekräftar att vi är på rätt väg”, säger Andreas Schönström, kommunalråd (s) i Malmö.

I kategorin Årets Talang belönas sju studenter vid Lunds universitet: Tobias Kramer, Ance Olina, Nevila Zaimi, Niklas Sellin, Robert Magnusson, Danai Vogiatzi och Julia Emmrich. De belönas med mellan 15 000–60 000 kr vardera för att de har visat framstående studieresultat inom ämnen som rör energieffektivisering eller angränsande ämnen.

I år är det femte året som Årets Framtidsbyggare delas ut. Priset belönar personer eller organisationer som har haft, eller förväntas ha, en betydande roll för utvecklingen inom energieffektivt byggande. Regler för skattefinansierad verksamhet gör att Malmö stad tilldelas årets pris utan penningbelopp.