Axfast ger MVB i uppdrag att renovera sekelskifteshus i Stockholm

21 mars, 2019

Projektet är en samverkansentreprenad och omfattar renovering och kontorsanpassning av grönklassad fastighet med fem våningsplan och takvåning. Ordervärde är 61 miljoner kronor.

Kv. Jakob Mindre vid Jakobs Torg i centrala Stockholm uppfördes som bostadshus 1894 på uppdrag av Rudolf Wall, grundare av Dagens Nyheter. Sedan dess har fastigheten genomgått flera om- och tillbyggnader både interiört och exteriört. Redan 1926 byggdes huset på med en våning och förvandlades från bostadshus till kommersiellt ändamål med kontor och affärsytor. Under slutet av 70-talet genomfördes ännu en omfattande ombyggnad interiört.

2018 förvärvade Axfast AB fastigheten av AMF Fastigheter. Nu skapas en modern kontorsfastighet i samarbete med MVB. Den 125-åriga fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den anses särskilt värdefull ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Renoveringen kräver därför stor omsorg där fasaden, fönster och det påkostade och värdefullt dekorerade trapphuset med ytskikt från byggnadstiden bevaras.

– Våra erfarenheter från nyligen renoverade Bank Hotel kommer väl till pass när vi tar oss an Kv. Jakob Mindre. Fastigheterna är ungefär lika gamla och har blivit renoverade i omgångar i en tid när bevarandet av originaldelar ansågs mindre värdefullt. Det är alltid en spännande utmaning att tillföra modern funktionalitet i ett hus från den här tidsepoken, samtidigt som vi ska se till att vårda och lyfta fram husets historiska detaljer. Vi ser fram emot ett givande samarbete med Axfast och det gemensamma målet att skapa ett funktionellt och vackert hus, säger Per Ununger, VD MVB Öst.

Renoveringen av Kv. Jakob Mindre beräknas vara klart andra kvartalet 2020.