Hemsö ger pulshöjande pilotprojekt till MVB

Hemsö Fastighets AB har gett MVB i uppdrag att bygga en ny idrottsanläggning i Staffanstorp. Projektet ingår i ett nytt koncept där Hemsö låter en privat aktör driva hallen.


2 juni, 2021

Hemsö Fastighets AB har gett MVB i uppdrag att bygga en ny idrottsanläggning i Staffanstorp. Projektet ingår i ett nytt koncept där Hemsö låter en privat aktör driva hallen.

Projektet omfattar en fullskalig idrottshall med tillhörande gym- och padelverksamhet i området Vikhem i Staffanstorp. Anläggningen blir ett komplement till Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan som är under uppbyggnad. Tanken är att skolorna ska nyttja idrottshallen under dagtid och övrig tid av lokala föreningar och företag. Idrottshallen inklusive gym- och padelverksamhet kommer att drivas av Nordic Wellness.

Hallen byggs i två plan med gym och idrottshall på plan ett och padelbanor på plan två. Den totala ytan är ca 4 800 kvm. I MVB:s entreprenad ingår även anläggning av tillhörande utemiljöer samt parkering.

– En idrottshall fyller en viktig funktion i ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för ökad fysisk och psykiskt välmående. Det känns därför bra att MVB kan vara med och bidra till en bättre folkhälsa och vara en del i en positiv stadsutveckling. Nu ser vi fram emot byggstarten och ett givande samarbete med Hemsö, säger Thomas Ellkvist, VD MVB Syd AB.

MVB har av Hemsö även fått uppdraget att bygga Pilehallen i Trelleborg, ett projekt som omfattar två idrottshallar med en mellanliggande del för omklädnings- och duschrum. En inomhus löparbana byggs i anslutning till den norra hallen och en fritidsgård vägg i vägg med den södra hallen. Pilehallen kommer att hyras av Trelleborgs kommun.

Idrottsanläggningarna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. I Staffanstorp startar projektet under hösten och i Trelleborg under juni månad. Båda projekten ska vara klara inför höstterminen 2022.

Bild från Hemsö visar anläggningen i Staffanstorp. Läs mer om Pilehallen här.