MVB bygger ännu en skola till Malmö stad

13 februari, 2019

Stadsfastigheter, Malmö Stad, har gett MVB i uppdrag att bygga den nya förskolan Kv. Rönneholm 3. Ordern är värd ca 100 miljoner kronor.

Malmö stad växer fort. Antal barn i åldern 1 – 5 år förväntas år 2028 vara drygt 24 500, en ökning med 5 % jämfört med dagens antal*. För att täcka behovet av förskoleplatser har Malmö stad flera skolprojekt på gång, varav Rönneholms förskola är ett av dessa.

Den nya förskolan på Nordlinds väg byggs i tre plan, ca 4 500 kvm, och kommer att rymma 15 avdelningar (ca 295 barn). I projektet ingår även anläggning av ny utemiljö på ca 7 450 kvm. Verksamheten pågår under hela entreprenadtiden i befintlig byggnad, som rivs när den nya förskolan är klar och verksamheten flyttat dit.

MVB har stor erfarenhet av skolbyggen och har genomfört flera projekt till Malmö stad, senast Tingdammsskolan i Oxie som invigdes hösten 2018. Pågående byggprojekt för Malmö stad är uppförandet av Annebergsskolan, en F-6 skola mitt inne i Borgmästaregården och Tröskans förskola i Limhamn.

Nya Rönneholms förskola beräknas vara färdig i december 2020.