MVB bygger ny fastighet åt Wihlborgs i Helsingborg

3 maj, 2019

MVB har av Wihlborgs Fastigheter AB fått i uppdrag att bygga en ny fastighet på kv. Musköten 20 på Berga i Helsingborg. Ordern är värd 75 Mkr.

Projektet omfattar en fastighet om 4 400 kvm till hyresgästen MilDef, ett företag inom datorer och elektronik och som befinner sig i stark tillväxt. Den nya fastigheten kommer att rymma kontor samt produktions- och laboratorielokaler och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Certifieringsgraden är ett mål som Wihlborgs har vid all nybyggnation och som innebär höga miljökrav för byggnadens miljöprestanda men även krav på att de som arbetar i fastigheten trivs.

– Det är roligt att vi återigen får tillfälle att samarbeta med Wihlborgs som vi har haft flera lyckade byggprojekt ihop med tidigare, till exempel ombyggnaden av Gängtappen och Magasinet i Malmö samt uppförandet av kv. Rubinen 1 i Helsingborg. Den nya fastigheten ligger helt i linje med vår strategi för ett hållbart byggande och ska bli spännande att få vara med och utveckla, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd.

Projekteringsarbetet påbörjas omgående och fastigheten beräknas stå klar kvartal fyra 2020.