MVB bygger om galleria för nyttigt och vardagsenkelt

28 mars, 2018

Pressmeddelande 28 mars 2017:

Eskilstuna Galleria byggs nu om till en modern och attraktiv galleria. Ombyggnaden sker delvis under pågående handel vilket ställer höga krav på planering och ett flexibelt förhållningssätt. Byggbolaget MVB har av Kungsleden fått förtroendet att genomföra förvandlingen.

– Vårt mål är att Eskilstuna Galleria ska erbjuda en blandning av det nödvändiga och det glädjefyllda, matupplevelser och hälsa under samma tak. Vi vill främja stadens handel i centrum och skapa en galleria som känns välkomnande för Eskilstunaborna. Med MVB har vi hittat en bra och erfaren samarbetspartner för ombyggnaden, säger Sophie Löfving, projektchef på Kungsleden.

Butikerna Hemköp och Systembolaget står först på tur att byggas om, två butiker med totalt skilda förutsättningarna. Systembolagets lokal är tom medan Hemköp renoveras samtidigt som verksamheten är igång. För båda lokalerna skapas ny planlösning, nya ytskikt och nya installationer. I Systembolagets lokal har arbetet kommit långt och butiken öppnar i maj.

I Hemköps lokaler sker ombyggnaden i etapper. Bit för bit monteras taket ner och golv och väggar rivs. För att avskärma damm och buller byggs temporära väggar och många arbetsmoment förläggs på kvällar och nätter. Allt för att kunder och personal ska störas så lite som möjligt under ombyggnaden. Butikslokalen kommer att vara färdigrenoverad under sommaren.

-Vi och Kungsleden gör vad vi kan för att ombyggnaden ska bli så smidig som möjligt för alla berörda, men att det tidvis blir lite stökigt är svårt att undvika i den här typen av projekt, säger MVB:s platschef Bjarne Fjellström som i dagarna lämnar över platschefsrollen till kollegan Christoffer Tainio.

Projekt med stora utmaningar är vardag för MVB. Bland annat pågår en ombyggnad av en före detta banklokal till ett modernt boutiquehotel mitt i centrala Stockholm som ska vara klar under 2018. Här är det stort fokus på planering för trafik och tillgänglighet.

-Eskilstuna Galleria och Bank Hotel är två projekt som utmanar oss men samtidigt är spännande då båda verksamheterna bidrar till en ännu mer levande stadskärna. Det känns bra att befintliga hus byggs om och får ny användning som kommer många till godo. För mig och MVB är det en del av ett hållbart byggande, säger Per Ununger VD för MVB Öst.

För MVB väntar framöver fler ombyggnadsprojekt i Eskilstuna galleria tillsammans med Kungsleden, som räknar med att hela ombyggnaden på totalt 17 000 kvm ska vara klar under nästa år.