MVB först ut att sätta spaden i marken vid Opaltorget i Göteborg

15 januari, 2018

MVB har startat byggnationen av tre nya hyreshus vid Grevegårdsvägen i Göteborg. Projektet är en del av förnyelsen kring Opaltorget i stadsdelen Tynnered och förväntas, tack vare prefabteknik, skapa minimal störning för de närboende.

 Nu är arbetet med att bygga och restaurera det nya området på och runt Opaltorget igång. Det finns stora planer för området som ska förändras med ett nytt torg, butikslokaler och bostäder. MVB är först ut att sätta spaden i marken i och med uppdraget att bygga 156 nya och Svanenmärkta hyresrätter med tillhörande gårdstvättstugor åt Familjebostäder.

Eftersom de nya huskropparna ligger tätt inpå befintlig bebyggelse, byggs husen av prefabstomme med sandwichväggar och betongbjälklag. En byggmetod som är relativt ovanlig vid byggnation av bostadshus. Väggarna byggs på annan ort så när de kommer till byggarbetsplatsen är de helt klara för väggmålning. Det gäller även fasaderna där bara fogtätning av väggelementen samt montage av balkongräcken återstår. Metoden är fördelaktig i ett stadsförtätningsprojekt som detta. MVB:s platschef Jan Andersson förklarar:

– Fördelen med tekniken är att det går väldigt mycket snabbare att resa husen och därmed skapar vi minimal störning för de när- och kringboende som annars skulle behöva stå ut med buller och störningar under en längre tid. I det här projektet tjänar vi till exempel in ett halvårs byggtid, jämfört med om vi hade byggt allt på plats.

Det snabba tempot gör det möjligt att färdigställa ett våningsplan på ca två veckor. Samtliga hus består av sju våningar med fasader i rött ingjutet tegel som kopplar samman de nya husen med den befintliga bebyggelsen. De första två huskropparna kommer att vara resta till sommaren 2018. Inflyttningsklara är husen lagom till våren och sommaren 2019.

Särskilt fokus och omsorg läggs också på tvättstugorna, där Familjebostäders hyresgäster involverats i utformningen. Tvättstugorna byggs med gröna sedumtak för att smälta in i den gröna gården och för att öka den biologiska mångfalden i området. Det kommer även att anläggas en utemiljö som ska uppmuntra och underlätta möten och samtal i grannskapet.

Bild: Sjögren Arkitekter / Familjebostäder