MVB SYD REKRYTERAR NY VD INTERNT – THOMAS ELLKVIST TAR ÖVER STAFETTPINNEN

11 januari, 2017

Thomas Ellkvist tar över som VD för MVB SYD AB efter Nevenka Mesic
Tiderström som valt att pensionera sig från det operativa arbetet. Thomas och Nevenka kommer att arbeta parallellt fram till den 1 april då Thomas tillträder
VD-posten.

Thomas började som träarbetare på MVB år 2000 och har sedan dess gjort en fantastisk resa som arbetsledare, platschef, arbetschef, entreprenadchef och nu VD.

– Det känns oerhört spännande att ta över efter Nevenka. Nevenka och hennes företrädare har betytt väldigt mycket för min utveckling här på MVB. Det är klart att jag nu har mycket att leva upp till, men samtidigt kan jag MVB utan och innan. Det är med stor entusiasm jag tar mig an uppgiften, säger Thomas.

Nevenka, som nådde pensionsålder under 2016, kommer att fortsätta engagera sig som ledamot i styrelsen för MVB Holding. Thomas utsågs till VD av styrelsen under hösten 2016.

– Vi har haft ögonen på Thomas under en tid då han gjort en föredömlig karriär här hos oss på MVB. Detta är ett mycket bra exempel på en lyckad succession där näste ledare har utvecklats i nära kontakt med befintlig VD. Jag är också väldigt glad för att Nevenka vill träda in i Holdings styrelse. Nevenka kan MVB på sina fem fingrar och är därför en utmärkt ledamot. Jag vill avsluta med att tacka Nevenka för drygt tre fantastiska år som VD. Att MVB har en så stark position i Skåneregionen är mycket tack vare hennes osvikliga engagemang, säger Sture Kullman, styrelseordförande MVB.

För ytterligare information kontakta:

Sture Kullman, styrelseordförande MVB
sture.kullman@abgullringsbo.se, 0703-91 07 65