Kreativ problemlösning när en av Sveriges mest besökta butiker byggdes om

6 november, 2017

Nu är om- och tillbyggnaden av en av Sveriges mest välbesökta Icabutiker klar. Ett arbete som utförts av MVB och som krävt stor kreativitet och kommunikation för att inte störa de 70 000 personer som veckovis besöker butiken. Nu förväntas besöksantalet stiga ytterligare.

I Helsingborg ligger en av Sveriges mest besökta Icabutiker, ICA Maxi Helsingborg, som varje vecka gästas av cirka 70 000 personer. MVB är byggbolaget som anlitades för att utföra om- och tillbyggnaden av butiken som startade i januari i år.
Åt ICA Maxi har det byggts en ny entré, gjorts fasadbyte samt ny utformning och ny beläggning på parkeringsplatsen. MVB:s uppdrag har också varit att bygga till nya lokaler åt Systembolaget på ca 1 250 kvm varav 850 kvm butiksyta samt till Apoteket på ca 300 kvm. För att inte störa den befintliga handeln fick hela bygget planeras minutiöst.

– Vi planerade allt in i minsta detalj, med schemalagt nattarbete eftersom det inte fick dra över alls. Planeringsmässigt går det att likna vid hur man bygger och planerar arbeten som påverkar resande på vältrafikerade vägar, säger Johan Wellbro, platschef på MVB.

Planen för att göra bygget så osynligt för besökarna som möjligt bestod av flera delar. Först restes ett plank runt byggarbetsplatsen, som all lossning och lastning fick ske innanför. Planket kunde förutom att dölja bygget dessutom användas som informationsvägg där butiksbesökarna kunde läsa om vad som hände.

– Vi är imponerande av hela byggprocessen, särskilt då besökarna sagt att de knappt märkt av bygget trots att det pågått sedan nyår, säger Magnus Carlsson, Icahandlare på ICA Maxi Helsingborg.

Och ytterligare en framgångsfaktor är de regelbundna möten som företrädare för MVB, ICA Maxi och fastighetsägaren haft under hela projekteringen. Till exempel kunde man genom mötena snabbt åtgärda det faktum att entrékarusellen, enligt standard, snurrade motsols – men butikens besöksflöde istället gick åt andra hållet. Varvet kunde ändras och 70 000 personer slapp korsa varandras vägar in och ut ur butiken.

Nu väntas ännu fler besökare till butikerna som officiellt invigdes i början av november.

Läs mer om projektet här!