En vinst och ett hedersomnämnande 

2023 var året då vi steg in på nya marker, växte till rikstäckande och fortsatt vår 55-åriga byggresa. Det var även året då två av våra färdigställda byggprojekt fick lite extra uppmärksamhet genom att de kvalificerat sig som finalister i Årets Bygge. Ett av dem stod som vinnare och ett fick ett fint hedersomnämnande.

Vinnare av Årets Bygge, kategori Renovering: Överkikaren 30
Taket som med hjälp av minutiös detaljplanering och utövande, blev en extra våning och Stockholms nyaste takbar med staden bästa utsikt.

Hedersomnämnande i Årets Bygge, kategori Bostäder: Elisabeths Port
Trestads nya landmärke och Vänersborgs högsta byggnad som, tack vare vår egenproducerad logistiklösning, demonstrerar hur hållbarhet och bygg kan samverka.

Årets Bygge delades ut den 19 mars på branschens mötesplats Construction Summit i Stockholm.

Ett stort tack går till våra medarbetare, kunder och partners som gjorde att vi tillsammans kunde bygga något som är mer än värda sitt pris.

Överkikaren 30

Påbyggnad gav Stockholm en ny mötesplats med panoramavy

 

Vid Slussen i Stockholm har MVB byggt på en våning på en 35 år gammal fastighet, för att skapa en restaurang med tillhörande takbar. Entreprenaden omfattade även underhållsarbeten i form av renovering av husets glaslanternin, samtliga terrasser och tre kontorsplan samt tillskapande av nytt ventilationssystem, nya hissar och ett fullskaligt storkök. Projektet har genomförts i mycket god samverkan med Slussgården AB och Wingårdhs. Hela entreprenaden skedde  under pågående verksamhet där hyresgäst är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Husets befintliga förutsättningar samt dess placering mitt i city har krävt många projektspecifika lösningar;

  • Stommen till den påbyggda restaurangen är byggd av svensktillverkat korslimmat trä, dels av bärighetsskäl, dels av hållbarhetsskäl. Utformningen av elementen krävde en lösning utöver det vanliga för att formen på burspråken skulle matcha våningsplanet under.
  • I taket till en ej använd tågtunnel under byggnaden kunde vi i samverkan med Trafikverket dra spillvattenledningar i tunneltaket och på så vis ansluta till installationsutrymmen i fastighetens källarplan.
  • För att tillåta stor besökskapacitet på takterrassen krävdes en speciallösning i form av en utrymningslucka som öppnas automatiskt vid brandlarm och möjliggör utrymning av 600 personer ner till underliggande plan.
  • För att kunna producera oavsett väder blev lösningen ett stort öppnings- och stängningsbart väderskydd som möjliggjorde lyft samtidigt som den existerande byggnaden hölls vattentät.
  • Arbetet skedde med kvarsittande hyresgäster. Störande arbete utfördes därför vid tidpunkter då ingen eller en mycket lite verksamhet pågick i huset såsom under jul och nyår. Vidare har samtliga transporter och leveranser samordnats och planerats in på tider för att inte påverka verksamheten och tredje man. Till exempel lyftes de stora KL-träelementen på plats nattetid.

Läs mer om Överkikaren 30.

Det här är ett ”once in a lifetime”-projekt som möjliggjorts genom god samverkan med såväl beställare, arkitekt staden och leverantörer.

Christoffer Tainio, Arbetschef Överkikaren

 

Elisabeths Port

Logistiklösningen som gav en mer effektiv och hållbar produktion

 

I centrala Vänersborg har MVB byggt ett 16 våningar högt flerfamiljshus som blivit ett nytt landmärke för staden.  Projektet har genomförts i partnering med AB Vänersborgsbostäder. I projektet implementerades en logistiklösning som bland annat resulterat i att huset blev både billigare och kunde levereras tidigare än planerat.

Logistiklösningen innebar samleverans av material till alla projektets entreprenörer. Rent praktiskt innebar det att man i projektets tidiga skede tillsatte extra resurser för att bygga en överenskommen tidplan. Planen detaljerades till den grad att alla projektets leveranser skrevs in i en samlastningsplan för projektet. Alla leverantörer levererade sedan sitt material till en gemensam terminal, där materialet sorterades in i veckovisa samlastningsytor enligt samlastningsplanen. Under hela projekttiden skedde materialleveranserna till arbetsplatsen enbart en gång i veckan. På plats bars respektive materialet sedan in till rätt våningsplan och för aktuellt arbetsmoment.

Logistiklösningen hade flera fördelar för kringboende, projektekonomin och tidseffektiviseringen i projektet. Den ekonomiska besparingen beräknas ha varit 3 % jämfört med löpande transporter. Dessutom frigjordes mycket tid för både platsledning och yrkesarbetare. Uppskattningsvis har 15 % mindre tid lagts på leveranshantering jämfört med att material ska anlöpa till projektet på daglig basis.

Läs mer om Elisabeths Port 

Tack vare logistiklösningen fick vi en säkrare och bättre arbetsmiljö på många sätt. Vi kunde minimera antalet transporter till och från arbetsplatsen vilket så klart är positivt ur arbetsmiljösynpunkt i sig. För mig som platschef och för vår arbetsledare Adam innebar det också betydligt mindre hantering av samtal, mottagande av transporter, frågor om vart man hittar olika material m.m. vilket innebar att vi kunde lägga vår tid på mer värdeskapande arbete.

Jörgen Palm, Platschef Elisabeths Port

 

Om Årets Bygge

Årets Bygge är byggbranschens mest prestigefyllda tävling som vill lyfta fram alla aspekter och alla aktörer i ett framgångsrikt byggprojekt. Inkomna projekt granskas utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan. Projekten är uppdelade i sex kategorier: samhällsfastigheter, industri/logistik/butik, bostäder, hotell och kontor, infrastruktur och renovering.

En vinnare utses i varje kategori, samt en samlad totalvinnare.

Juryn består av Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Nima Assadi, samhällsbyggnadskonsult som driver podcasten Hela Kedjan, Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, Lotta Wibeck, affärsutvecklare och byggprojektledare, Kajsa Hessel, vd för Svensk Byggtjänst, Tobias Olsson, förbundsordförande Sveriges Arkitekter och Ordförande Björn Rundström, chefredaktör tidningen Byggindustrin

Årets Bygge 2024 presenterades den 19 mars 2024 i samband med byggbranschens mötesplats Construction Summit på Sergel Hub i Stockholm.

Ska vi bygga något tillsammans?

Vill du veta mer om våra projekt eller hur vi kan hjälpa dig att förädla en fastighet
eller bygga något nytt? Fyll i formuläret så hör via av oss inom kort, eller ring
direkt till något av våra kontor:

  • Skåne 040-32 17 00
  • Göteborg/ Varberg/Trollhättan 031-340 82 30
  • Stockholm 08-727 06 00
  • Umeå/Skellefteå 070-300 35 58

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!