Ekonomisk hållbarhet

MVB står för hög affärsetik och justa villkor. Vi håller vad vi lovar och vill få långsiktiga relationer med våra beställare och anställda. Kvalitet genom­syrar allt vi levererar och vår kunskap är en konkurrensfördel. Vi ingår affärer med lönsamhet och verkar för en god tillväxt i företaget. Vi främjar utveckling av metoder och tekniker som bidrar till en hållbar utveckling.

Genom medlemskapet i Byggföretagen stödjer vi arbetet för en sund och rättvis bransch. För att säkerställa att vi lever som vi lär, går vi årligen igenom Byggföretagens uppförandekod och MVB:s policyer med alla våra medarbetare.

Kvalitetssäkrad leverantörskedja

Vi har många leverantörer och underleverantörer i våra projekt och vi ställer höga krav på att dessa följer våra och branschens riktlinjer för en sund bransch och svensk lagstiftning. Vi samarbetar endast med företag som är godkända enligt UE 2021, som innebär att företagen har kollektivavtal, F-skattebevis och inte har några pågående tvister eller obetalda skatteskulder. Vi är restriktiva med antalet underentreprenörer i flera led.

För att öka säkerhet och försvåra illegal arbetskraft använder vi obligatorisk ID06 med elektronisk registrering av in- och utpassering och personalliggare.

Visselblåsning

Vi erbjuder en extern visselblåsningsfunktion på vår hemsida för att underlätta för dem som anonymt vill lämna information om överträdelser mot lagstiftning, etik eller MVB:s riktlinjer. Det är glädjande att det inte heller under 2023 har rapporterats om missförhållanden, vilket indikerar vårt kontinuerliga engagemang för en sund och transparent verksamhet.