Mer än bara kollegor

Våra medarbetare och deras kompetens, erfarenhet och engagemang är vår värdefullaste resurs. Vi lägger därför stort fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och ge våra anställda möjligheten att utvecklas både i sitt yrke och som personer.


Vårt mål är att MVB ska vara ett av landets mest attraktiva byggföretag att vara anställd i. För att nå dit ska vi inte bara erbjuda marknadsmässig lön, säkra och trygga arbetsplatser, spännande projekt och personlig utveckling. Alla inom MVB ska dessutom känna sig omhändertagna och uppskattade. Vi är övertygade om att arbetsglädje och gemenskap är nyckeln till vår framgång. Eller som en av våra medarbetare uttryckte, ”vi är vänner mer än bara kollegor”.

Platt organisation

Vi är prestigelösa och lösningsfokuserade och har skapat en organisation som är platt. Det resulterar i korta beslutsvägar som uppmuntrar till kreativitet och eget ansvar. Våra chefer och ledare är tillgängliga, engagerade och lyhörda. Avsaknaden av hierarkier ger ett effektivare samarbete med våra beställare och är en stor konkurrensfördel gentemot branschens större företag.

Personlig utveckling och karriär

Oavsett vilken yrkesroll en anställd har, ska det finnas möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling. Förutom externa branschrelaterade kurser och individuella utvecklingsprogram har våra medarbetare möjlighet att medverka i koncernens ledarskapsutbildning, Gullringsbo Utvecklingsakademi. Ett allt tätare samarbete mellan de regionala bolagen och med koncernens övriga företag, har dessutom öppnat upp för ytterligare möjligheter till karriär inom Gullringsbofamiljen.

Gullringsbo Utvecklingsakademi – koncernens interna ledarskapsutbildning

2014 skapade MVB:s ägarbolag en utbildning för nuvarande och blivande chefer och ledare inom koncernen, Gullringsbo Utvecklingsakademi. Utbildningen är skräddarsydd och genomförs i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg. Programmet kombinerar teori med praktik och innehåller en rad intressanta föreläsare och projektarbeten. Ämnen som ingår är bland annat strategi och verksamhetsstyrning, ledarskap, hållbarhet, kommunikation och varumärke.

Erfarenhetsutbytet och samarbetet mellan deltagarna har visat sig ge många positiva synergieffekter och en ökad förståelse för varandras företag och arbetsuppgifter. 2018 genomfördes den tredje omgången av akademien.

Är du intresserad att bli en av oss? Läs mer om våra Lediga jobb eller hör av dig till något av våra regionkontor så berättar vi mer om vår verksamhet och om våra projekt.