Ett företag med riktigt stora möjligheter

Vill du var med och utveckla framtidens städer? Söker du nya utmaningar och personlig utveckling? Vill du arbeta med spännande byggprojekt och trevliga kollegor? Då är det MVB som du ska söka dig till!

MVB:s verksamhet bygger på lagarbete där varje medarbetares insats är lika viktig för att nå ett bra slutresultat. För att laget ska lyckas måste alla känna trygghet, förtroende och ha respekt för varandras kunskaper. Inte minst ska vi ha roligt ihop. Vi lägger därför stort fokus på att skapa en familjär och inkluderande företagskultur där våra anställda trivs och får möjlighet att utvecklas både i sitt yrke och som personer.

Se våra Lediga jobb

Student? Läs mer här

Kreativitet och eget ansvar

Vi är prestigelösa och lösningsfokuserade med en organisation som är platt. Det resulterar i korta beslutsvägar som uppmuntrar till kreativitet och eget ansvar. Våra chefer och ledare är tillgängliga, engagerade och lyhörda. Avsaknaden av hierarkier ger ett effektivare samarbete med våra beställare och är en stor konkurrensfördel gentemot branschens största företag.

Personlig utveckling

Oavsett vilken yrkesroll du har hos oss, finns det möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling. Förutom externa branschrelaterade kurser och individuella utvecklingsprogram, har koncernen instiftat Gullringsbo Affärsskola, en skräddarsydd ledarskapsutbildning för medarbetare i koncernen som genomförs i samarbete med Göteborgs universitet.

 

Karriärmöjligheter

Möjligheten att göra karriär hos MVB är fantastisk. För min del inledde jag som entreprenadingenjör för att idag arbeta som arbetschef.

Josefina Larsson Jarbring, Arbetschef

Frihet och förtroende

Fördelen med MVB är att vi yngre medarbetare verkligen får företagets förtroende att driva även större projekt. Vi har frihet under ansvar samtidigt som man vet att det alltid finns stöttning från kollegor och chefer.

Christoffer Tainio, Arbetschef

Varierande projekt

Hos MVB har jag varit med och byggt både brandstation och kvirkelformade bostadshus. Variationen i de olika projekten gör att varje uppdrag blir en ny, spännande och kul utmaning.

Björn Berglund, Platschef

En karriär från praktikant till vd

En karriär från träarbetare till verkställande direktör är kanske inte så vanlig men en realitet på MVB. Vi är väldigt stolta över att så många av våra medarbetare tar möjligheten att utvecklas med oss. Det ser vi som ett bra bevis på att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga i företaget.

Inom MVB finns flera exempel på medarbetare som började sin anställning som träarbetare och idag arbetar som arbetsledare eller platschefer. Vidare har vi entreprenadingenjörer som tagit steget till projektchef och arbetschef och som vi nämnde en av våra verkställande direktör som började sin karriär som praktikant på MVB.

Femme - MVB:s kvinnliga nätverk

MVB har under de senaste åren lyckats väl med att rekrytera kvinnliga medarbetare inom tjänstesektorn. Men även om antalet kvinnor blir fler är MVB:s kvinnliga medarbetare fortfarande i minoritet ute på sina byggarbetsplatser. Oavsett om arbetsmiljön är bra och kollegorna trevliga kan det ibland kännas ensamt. Vi har därför skapat ett internt kvinnligt nätverk, Femme, för att stärka gemenskapen bland våra kvinnliga medarbetare och bidra till att även fortsättningsvis öka andelen kvinnor.

Femme ska vara en yta där medarbetarna kan träffas och lära känna varandra, diskutera och byta erfarenheter. Förhoppningen är att en ökad gemenskap inom Femme gör det enklare att ta kontakt med varandra när behov finns, samt att ett bra nätverk blir en positiv faktor vid rekrytering av nya kvinnliga medarbetare.

MVB är utnämnd till Karriärföretag 2023 och 2024
Läs mer om utmärkelsen här.