Träffa oss på arbetsmarknadsdagarna!

MVB besöker regelbundet arbetsmarknadsdagar på universitet, högskolor och yrkesutbildningar. För oss är det ett tillfälle att möta dig som kan vara vår framtida medarbetare. Som student får du möjlighet att lära känna vårt företag och dina eventuellt kommande kollegor.


Vår monter bemannas av medarbetare från vår produktion och ofta med samma utbildningsbakgrund som den arbetsmarknadsdag vi besöker. Träffa oss så berättar vi hur det är att arbeta på MVB och vad vi har att erbjuda när det gäller trainee, praktik, examensarbeten och framtida jobb. Välkommen!

Här möter du oss framöver:

(listan uppdateras löpande)

Hösten 2019

26 november - VARM, Chalmers i Göteborg