MVB:s Traineeprogram

MVB erbjuder ett traineeprogram för dig som är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, lantmäteri eller motsvarande samt högskoleingenjör.


Ledarskapsutbildning, personlig mentor och varierande arbetsuppgifter är grundpelarna i vårt traineeprogram för att utveckla dig till en framtida medarbetare. Traineeprogrammet finns i dagsläget enbart i Stockholm, övriga region kan erbjuda ett jobbrotationsprogram, se längre ner.

Programmets upplägg

Programmet pågår i 18 månader och är uppdelat i fem block som innefattar produktion, inköp, kalkyl och ekonomi för att du ska få möjlighet att visa vad du kan prestera i olika situationer och grupper. Parallellt med programmet går du en ledarskapsutbildning som sträcker sig över tolv månader med tio seminarier och avslutande diplomering. Du får även en personliga mentor inom företaget för stöd och vägledning under programmets gång.

Block 1 Produktion (6 mån)

Traineen är placerad ute på projekt under 6 månader, och jobbar nära projektets arbetsledare och platschef. Om omständigheterna tillåter kommer traineen att vara placerad både på ett nybyggnads- och ett ombyggnadsprojekt under denna period. Traineen ges en möjlighet att få inblick i byggproduktionen och erhåller praktisk kunskap.

Block 2 Inköp (3 mån)

Traineen assisterar en av våra arbetschefer med projektens inköp. Genom att bistå i inköpsplaneringen och vid upprättande av avtal erhåller traineen kunskap inom entreprenadjuridik och strategiska inköp. Det är också en period för att utöka sitt nätverk, då traineen kommer att ha frekvent kontakt med underentreprenörer och leverantörer.

Block 3 Kalkyl (3 mån)

Under 3 månader på vår kalkylavdelning får traineen se och lära sig hur ett anbud tas fram.  Vi arbetar i avancerade kalkylprogram och jobbar med mängdning av material och arbete. Detta ligger till grund för våra riskanalyser.

Block 4 EI (3 mån)

Som EI (entreprenadingenjör) delar traineen sin tid mellan byggarbetsplatsen och kontoret. Arbetsuppgifterna är omväxlande, t ex fråga/svarshantering, prissättning av ÄTA, mindre inköp, ekonomiska regleringar, prognostisering etcetera.

Block 5 Valfri (3 mån)

Tillsammans med mentor och närmaste chefer kommer traineen överens om vilket område som lämpar sig för den sista avslutande delen, block 5. Vi beslutar om placering utifrån vad traineen själv vill och vad hen har för talanger, samt även vart i företaget behovet är störst.

Varje block kompletteras med kurser som knyter an till området. Dessutom går traineen parallellt med blocken en ledarskapsutbildning. Efter varje block sker en utvärdering tillsammans med närmaste chef och medarbetare.

ANSÖKAN

Ansökan till vårt traineeprogram hösten 2019 är stängd.
Nästa traineeprogram startar augusti 2020. Sista ansökningsdag är 31 mars 2020.
I dagsläget kan vi enbart erbjuda vårt traineeprogram i Stockholm.
För frågor och ansökan kontakta:

MVB Öst AB, Stockholm: alexandra.ohman@mvbab.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV samt betyg. Vänligen uteslut dina sista fyra siffror i ditt personnummer. Filerna skall märkas:

  • Personligt brev Förnamn Efternamn
  • CV Förnamn Efternamn
  • Betyg Förnamn Efternamn

När du skickar, vänligen skriv "Trainee 2020" i ämnesraden.

Vårt traineeprogram är certifierat enligt Traineeguiden.

Jobbrotation

Jobbrotation är ett program som ger dig bra inblick i vår verksamhet och möjlighet att prova på olika funktioner inom företaget.

Programmet struktureras och utformas utifrån din personlighet och dina erfarenheter och varierar därför från person till person. Syftet är att ge dig en så bra helhetsbild av verksamheten som möjligt. Tillsammans lägger vi upp en plan där du får möjlighet att prova på olika områden och funktioner. Det ger dig en god kunskap om företaget och ett värdefullt nätverk för din framtida yrkesroll.

MVB:s organisation är platt och flexibel. Du får stor insikt i verksamheten och förväntas ta eget ansvar och många, ibland snabba, beslut. Genom din jobbrotations olika moment av praktiskt arbete, får du en större förståelse och kunskap för de varierande behov och krav som finns både ute vid våra arbetsplatser och på våra kontor. Erfarenhet som du kommer att ha stor nytta av i ditt fortsatta arbete.

Vill du veta mer om jobbrotation, kontakta något av våra regionala huvudkontor i Malmö eller Göteborg.