MVB:s Traineeprogram

MVB erbjuder ett traineeprogram för dig som är utbildad högskoleingenjör eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller motsvarande. Programmet äger rum i Stockholm.

Varierande arbetsuppgifter och en personlig mentor är grundpelarna i vårt traineeprogram för att utveckla dig till en framtida medarbetare.

Programmets upplägg

Programmet pågår i 18 månader och är uppdelat i fem block som innefattar produktion, inköp, kalkyl och ekonomi för att du ska få möjlighet att visa vad du kan prestera i olika situationer och grupper. Du får även en personliga mentor inom företaget för stöd och vägledning under programmets gång. Efter varje block sker en utvärdering tillsammans med närmaste chef och medarbetare.

Block 1 Produktion (6 mån)

Traineen är placerad ute på projekt under 6 månader, och jobbar nära projektets arbetsledare och platschef. Om omständigheterna tillåter kommer traineen att vara placerad både på ett nybyggnads- och ett ombyggnadsprojekt under denna period. Traineen ges en möjlighet att få inblick i byggproduktionen och erhåller praktisk kunskap.

Block 2 Inköp (3 mån)

Traineen assisterar en av våra arbetschefer med projektens inköp. Genom att bistå i inköpsplaneringen och vid upprättande av avtal erhåller traineen kunskap inom entreprenadjuridik och strategiska inköp. Det är också en period för att utöka sitt nätverk, då traineen kommer att ha frekvent kontakt med underentreprenörer och leverantörer.

Block 3 Kalkyl (3 mån)

Under 3 månader på vår kalkylavdelning får traineen se och lära sig hur ett anbud tas fram.  Vi arbetar i avancerade kalkylprogram och jobbar med mängdning av material och arbete. Detta ligger till grund för våra riskanalyser.

Block 4 EI (3 mån)

Som EI (entreprenadingenjör) delar traineen sin tid mellan byggarbetsplatsen och kontoret. Arbetsuppgifterna är omväxlande, t ex fråga/svarshantering, prissättning av ÄTA, mindre inköp, ekonomiska regleringar, prognostisering etcetera.

Block 5 Valfri (3 mån)

Tillsammans med mentor och närmaste chefer kommer traineen överens om vilket område som lämpar sig för den sista avslutande delen, block 5. Vi beslutar om placering utifrån vad traineen själv vill och vad hen har för talanger, samt även vart i företaget behovet är störst.

MVB:s Traineeprogram äger rum i Stockholm.

Ansökan 

Ansökan till Traineeprogrammet 2024 kan sökas från 1 april 2024 till och med 30 april 2024.
Programmet påbörjas augusti/september samma år.

Ansökan skickas till student.ost@mvbab.se

MVB:s traineeprogram är certifierat enligt Traineeguiden.

MVB har för andra året i rad utnämnts till Karriärföretag.