Välkommen att kontakta oss!

Ska vi bygga någonting tillsammans? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att realisera dina byggprojekt.

MVB har sin verksamhet i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Väst i Västra Götalands- och Hallands län samt MVB Öst i Stockholm inklusive Mälardalen. Nedan hittar du kontaktinformation till respektive bolag.

> Till MVB:s pressrum


MVB Syd AB

Telefon vx Malmö: 040-32 17 00
Telefon vx Munka Ljungby: 0431-888 00

E-post: skane@mvbab.se
Leverantörsfakturor Skåne: adm@mvbab.se

Ledning

Vd: Thomas Ellkvist
Chef stödfunktioner/utveckling: Marcus Remelin
Personalchef: Fredrik Carlsson
Personalsamord.: Petter Hägg och Douglas Månsson
Ekonomiansvarig: Gunilla Petrisson

Malmö

Ystadvägen 22 A
214 30 Malmö

Bygg

Arbetschefer:
Jacob Christensson
Marcus Minnarén
William Hallin

Mark/Anläggning

Arbetschef: David Linde

Byggservice

Besöksadress: Sturkögatan 12
Arbetschef: Erik Heurlin

Munka Ljungby

Företagaregatan 9
266 35 Munka Ljungby

Bygg

Arbetschef: Marcus Forsmark

Mark/Anläggning

Entreprenadchef: Ingvar Larsson
Arbetschef: Christoffer Andersson

Byggservice

Arbetschef: Magnus Wreifält

Helsingborg

Florettgatan 23
254 67 Helsingborg

Bygg

Arbetschef: Marcus Forsmark

Byggservice

Arbetschef: Magnus Wreifält


 

MVB Väst AB

Telefon vx: 031 - 340 82 30
E-post: info.vast@mvbab.se

Ledning

Vd: Henrik Ljungdahl, 0730-788 389
Personalchef: Fredrik Bengtsson, 0730-788 382
Ekonomichef: Elisabeth Ljungblom, 0733-712 800

Göteborg

Marieholmsgatan 44
415 02 Göteborg

Bygg

Regionchef:
Jan Andersson, 0730-788 380

Arbetschefer:
Lennart Hamström, 0703-395 050
Josefina L. Jarbring  0730-788 388
Magnus Sandberg 0730-788 387

Byggservice

Arbetschef
Peter Axelsson, 0730-788 394

Trollhättan

Åkerssjövägen 20
461 53 Trollhättan

Arbetschef: Peter Lundgren, 0704-930 924

Lidköping

Skogvaktarevägen 7
531 53 Lidköping

Arbetschef: Peter Lundgren, 0704-930 924

Varberg

Härdgatan 1 C
432 32 Varberg

Regionchef: Mattias Kågeby, 0702-805 363


 

MVB Öst AB

Telefon vx: 08 - 727 06 00
E-post: sthlm@mvbab.se

Ledning

Vd: Tobias Lundberg
Ekonomi- och personalchef: Hanna Beijer

Stockholm

Box 7019
121 07 Stockholm - Globen
Besöksadress: Rökerigatan 20

Arbetschefer:
Christoffer Tainio
Henrik Sunesson
Klas Taberman
Erik Carmestedt

Mälardalen

Kontakt: Tobias Lundberg