MVB:s visselblåsningsfunktion

Inom MVB sätter vi stort värde på ärlighet, öppenhet och ansvar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget. Vi tror på en miljö där det ska kännas tryggt och naturligt att prata med oss om man upptäcker något som inte borde förekomma.

I första hand bör man vända sig till sin närmsta chef eller någon i ledningsgruppen, men om man av någon anledning önskar vara anonym tillhandahåller vi, för att säkerställa anonymitet och oberoende, en webbaserad kanal för anonym rapportering samt en extern mottagartjänst. Alla meddelanden är krypterade och inga IP-adresser eller meta-data sparas.

För att rapportera, se nedan:

Om din rapport avser MVB Väst, MVB Öst eller MVB Nord:

https://mvbab.whistlelink.com/

Om din rapport avser MVB Syd:

https://mvbsyd.whistlelink.com/