MVB bygger utbildningscentrum åt försvaret

Fortifikationsverket har gett MVB i uppdrag att bygga ett nytt utbildningscentrum inom Revinge garnisonsområde. I dag togs det första spadtaget vid en ceremoni under ledning av Överste Bo Stennabb, Regementschef på Södra skånska regementet.


14 november, 2019

Efter många år av neddragningar och nedläggningar satsar försvaret nu på att växa. P7 i Revingehed i Skåne är ett av de regementen som byggs ut för att ha kapacitet att ta emot och utbilda fler värnpliktiga.

Projektet avser nybyggnation av en byggnad på 4 400 kvm och ett skärmtak på 2 400 kvm. Byggnaden kommer bland annat att rymma utbildningshall, simulatoravdelning, lektionssalar, kontor och personalutrymmen.

Beställare är Fortifikationsverket som är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är ett av landets största och omfattar såväl lokaler, befästningsanläggningar som mark.

– Revingehed är ett spännande uppdrag där vi kan bidra med våra erfarenheter för att tillsammans med Fortifikationsverkets skapa ett riktigt funktionellt och optimalt utbildningscentrum, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd.

 Projektet är en utförandeentreprenad och ska vara avslutat i juni 2021.