Renovering av Stadsbiblioteket i Ängelholm

MVB utför en totalrenovering av Stadsbiblioteket i Ängelholm på uppdrag av AB Ängelholmslokaler. Projektet uppmärksammas i en artikel på kommunens hemsida där bibliotekschef Martin Memet Könick berättar om projektet. Bild Ängelholms kommun.


27 augusti, 2020

Läs artikel här. Mer om projektet går även att läsa under fliken Byggprojekt här.  I slutet av 2021 beräknas renoveringen vara avslutad.

Bild Ängelholms kommun.