Mer än 50 år av lokalt byggande

MVB grundades på 60-talet och är i dag ett av Sveriges största privatägda byggföretag.

Verksamheten bedrivs i tre regionala bolag; MVB Syd i Skåne, MVB Astor Bygg i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm inklusive Mälardalen. Vår organisation är entreprenörsdriven och består av cirka 500 medarbetare fördelade på tio kontor. MVB ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.

MVB bedriver verksamhet inom:
Projektutveckling

Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför vi projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill vi gärna få kontakt med dig för en vidare diskussion. Hör av dig till något av våra kontor.

Hållbart byggande

MVB:s sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. Vi arbetar med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede och har anställd hållbarhetsspecialist och miljösamordnare. Efterfrågan på energismarta och miljöcertifierade hus ökar stadigt och vi bygger idag enligt flesta typer av miljöklassificeringar såsom Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till Guld), Green Building och LEED. Läs mer om vår hållbarhetsarbete här.

MVB:s styrkor
 • Lokala med korta beslutsvägar
  Vi är nära våra kunder och har god kännedom om marknaden. Vår organisation är platt med en ledning som är involverad i projekten.  vilket skapar en snabb och effektiv beslutsprocess.
 • Kunskap
  Vi har genom åren skaffat oss stor kunskap och erfarenhet från projekt av olika karaktär och komplexitet.
 • Kvalitet
  Vi är stolta över vårt hantverk och arbetar enligt BF9K, ett kvalitetssystem som är jämställt en ISO-certifiering.
 • Trygga med stor kapacitet
  Vår storlek och finansiella styrka ger oss kapacitet och ekonomisk trygghet att utföra riktigt stora projekt.

MVB:s affärsidé är att bedriva bygg- och anläggningsverksamhet i våra tre storstadsregioner. Vi ska växa med lönsamhet genom att förena det lokala bolagets närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet. Vårt mål är att vara Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med och att vara anställd i.

MVB har med sina dryga 50 år i branschen vuxit från ett lokalt Skåneföretag, till att idag vara ett av Sveriges största privatägda byggföretag.

60-TALET

Munka Ljungby Väg och Rör grundas i Skåne 1969 av Åke Franzén. Företaget tillverkar betongrör och utför mindre anläggningsarbeten.

70-TALET

MVB startar en byggnadsavdelning. Verksamheten är koncentrerad till nordvästra Skåne.

80-TALET

Börsnoterade Nils P Lundh köper MVB.

90-TALET

Nils P Lundh går i konkurs och MVB:s dåvarande VD Kjell Hansson, tillsammans med 22 anställda, tar över företaget. Företaget har 70 anställda och omsätter 70 MKR.

1999/2000

MVB etablerar sig i Malmö genom förvärv av ett mindre byggbolag. Omsättningen ökar till ca 200 MKR.

2001

Dåvarande Svenska Hus, idag Gullringsbo Egendomar, blir huvudägare till MVB. Målet är att etablera sig i de tre storstadsregionerna.

2002

MVB förvärvar Östbergs Bygg & Montering i Stockholm, nuvarande MVB Öst.

2007

MVB utökar sin verksamhet i Göteborgsregionen.

2008

MVB-bolagen byter namn till MVB Syd (Skåne), MVB Öst (Stockholm) och MVB Väst (Göteborg).

2011

MVB Väst förvärvar det Göteborgsbaserade Astor Johansson Bygg AB.

2013

MVB Holding köper 90% i byggbolaget MVB Backgården. Bolaget blir ett självständigt dotterbolag till MVB Holding AB. MVB Väst byter namn till MVB Astor Bygg.

2014

MVB Holding förvärvar resterande 10% i MVB Backgården.

2015

MVB växer stort i Stockholmsregionen och flyttar till nytt regionalt kontor på Rökerigatan 20 i Globen-området. Ägarna Gullringsbo Egendomar firar 10 år och MVB Syd passerar för första gången i MVB:s historia en omsättning på en miljard kronor.

2016

MVB Backgården slås ihop med MVB Astor Bygg. Hela verksamheten bedrivs som MVB Astor Bygg. MVB:s projekt Rättspsykiatriskt centrum (RPC) i Trelleborg invigs och blir nominerat till Årets Bygge 2017 samt utses som en av fyra finalister inom Best Healthcare Development i den internationella tävlingen MIPIM Awards.

2017

RPC i Trelleborg vinner utmärkelsen Årets Bygge 2017 samt Årets Fasad 2017.
MVB får Stockholms Byggmästareförenings utmärkelse ROT-priset 2017 för renoveringen av Nya Eastmaninstitutet.

2018

MVB noterar ett nytt finansiellt rekord med en fakturering på nästan 2,7 miljarder kronor och ett resultat på dryga 100 miljoner kronor.

2019

Glänningeskolan i Laholm nomineras till Årets Bygge 2020. Koncernen fakturerar över 3 miljarder kronor.

 

MVB:s samhällsengagemang går hand i hand med vår strategi att vara en lokal aktör med goda och nära relationer till beställare och marknad

Vi har därför valt att ge vårt stöd till organisationer och föreningar vars verksamhet är positiva för de regioner vi verkar i, samt till projekt som ligger i linje med MVB:s vision att vara en god samhällsmedborgare och arbetsgivare. Vårt engagemang finns bland annat i:
Bike for Life
Frölunda Hockeys ungdomsverksamhet
IK Sävehof Handboll
Klubb 1904 IFK Göteborgs ungdomsverksamhet,
Villa Lidköping Bandy
Rögle BK
Trelleborgs FF
Varbergs handboll
Parasport Sverige
Isabellestipendiet
Näringslivet möter Förorten
Giving People