Det här är MVB

MVB är Sveriges största familjeägda byggbolag med verksamhet inom byggentreprenader, byggservice, anläggning och projektutveckling. Våra kunder består av fastighetsbolag, företag samt aktörer inom offentlig sektor.

Vi är en byggkoncern med stark lokal förankring där våra ca 500 medarbetare är fördelade på fyra regioner;  Skåne,  Halland och Västra Götaland, Stockholms inklusive Mälardalen samt Väster- och Norrbotten.

Varje region är bolagiserad för att tydliggöra det personliga ansvaret där ledning och vd är synliga, närvarande och lätta att nå. Arbetssättet ger oss möjlighet att kombinera det bästa av två världar, det lokala bolagets flexibilitet och närvaro med det stora bolagets ekonomiska stabilitet och kapacitet.

Sedan 2001 ingår MVB i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.

Vår vision

MVB ska vara Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med och vara anställd i.

Byggentreprenader

Nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnader av mindre till riktigt stora och komplexa projekt.
Läs mer om Byggentreprenader

Byggservice

Underhåll, reparations- och ombyggnadsarbeten,  stam- och badrumsrenoveringar samt eftermarknad.
Läs mer om vår Byggservice här.

Anläggning

Anläggnings- och markentreprenader för privat och offentlig verksamhet.
Läs mer om vår Anläggning här.

Vi bygger efter våra kunders behov

Alla beställare har olika perspektiv, målsättningar och byggtekniska utmaningar. Ibland handlar det om att bygga nytt. Ibland handlar det om att bygga om eller addera ett element på något befintligt. Ibland handlar det om att bygga med ett specifikt material eller i känsliga miljöer.

Med över 50 års erfarenhet kan vi bygga det våra kunder behöver. Vi bygger energieffektiva kontor. Vi förvandlar bank till hotell. Sjukhus till konsthall. Tullhus till lägenheter. Vi bygger kvirkelformat och rekordhögt. Vi bygger miljöcertifierat och Minecraft-inspirerat. Vi bygger för att höja rikets säkerhet.

Oavsett projekt har vi kompetensen, erfarenheten och ambitionen att bygga efter våra kunders önskemål, behov och idéer.

Ska vi bygga något tillsammans?

Kontakta något av våra regionala kontor här

 

Därför ska du välja MVB som samarbetspartner

 • Kostnadseffektiva projekt
  Genom rätt kompetens, effektiv organisation och inarbetade rutiner och system, ser vi till att våra projekt gynnar båda parter och blir kostnadseffektiva utan påverkan på kvaliteten.
 • Lösningsorienterad organisation
  Våra medarbetare präglas av entreprenörskap med stor kunskap och arbetar alltid för projektets bästa. Vi har stor erfarenhet av olika byggmetoder och att hitta alternativa lösningar om så behövs.
 • Lokal närhet med korta beslutsvägar
  Vi är nära våra kunder och har god kännedom om marknaden. Vår organisation är platt med en ledning som är involverad i projekten vilket skapar en snabb och effektiv beslutsprocess.
 • Engagemang
  Vi har en stark och familjär företagskultur med engagerade och kompetenta medarbetare. I våra projekt är vi vana vid att samarbeta med våra beställare för att uppnå det bästa resultatet.
 • Kvalitet 
  Vi är stolta över vårt hantverk. För att säkerställa och ge garanti på vårt kvalitets- och miljöarbete har vi valt att arbeta enligt BKMA, Byggföretagens kvalitetssystem som är jämställt med en ISO-certifiering.
 • Trygg partner med stor kapacitet
  Vår storlek och finansiella styrka ger oss kapacitet och ekonomisk trygghet att utföra riktigt stora projekt.

MVB och hållbarhet

MVB:s viktigaste områden inom hållbarhet är att bygga långsiktigt genom att minimera vårt klimatavtryck, främja likabehandling, jämställdhet och säkerhet på våra byggarbetsplatser samt bekämpa korruption och andra oegentligheter. MVB:s hållbarhetsarbete omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbart.  Arbetet redovisas årligen i MVB:s Års- och hållbarhetsredovisningen,

Din rådgivare för hållbara projekt

En del i vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda våra kunder hållbara lösningar som i sin tur positivt bidrar till att deras hållbarhetsmål uppfylls och därmed till samhället i stort. Genom att komma in tidigt i processen kan vi vara en rådgivande part för att det framtida huset ska få så lågt klimatavtryck som möjligt och en kostnadseffektiv framtida drift. MVB har stor erfarenhet av att bygga med högt ställda miljökrav, såsom LEED Platinum, WELL v. 2 och BREEAM Very Good. Idag arbetar vi även alltmer med cirkulärt byggande som ett led att öka återbruk och minska avfallet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ett personligt och familjärt företag

Våra medarbetare är vår främsta tillgång och vi månar om att alla ska känna sig inkluderade och trygga på våra arbetsplatser.  Vi är stolta över vår personliga och familjära företagskultur som bygger på gemenskap, laganda och sunda värderingar. Vår platta organisationsstruktur skapar korta beslutsvägar, delaktighet och eget ansvar, faktorer som vi tror är viktiga för att alla ska känna engagemang och arbetsglädje. Vår erfarenhet är dessutom att avsaknaden av hierarkier ger ett ett effektivare samarbete med våra kunder och är en stor konkurrensfördel gentemot branschens allra största byggföretag.

Möt några av våra medarbetare här

 

MVB är utsett till Karriärföretag 2023 och 2024

Juryns motivering 2024:

”MVB är det självklara valet för den som söker en karriär som går utöver vanliga byggprojekt. Med sin starka betoning på lagarbete, trygghet och respekt för varandras kunskaper skapar MVB en arbetsmiljö där du som medarbetare inte bara utvecklas professionellt utan också personligt. Här blir du en del av något större, där ditt bidrag är av högsta vikt, och det företagets familjära och inkluderande företagskultur skapar en plattform för både trivsel och framgång. Så om du vill vara med och forma framtidens städer, hitta utmaningar och personlig utveckling, är MVB den arbetsplats där du kan göra din karriärresa till något alldeles extra.

Läs mer om Karriärföretagen