Din byggpartner från idé till färdigställande

MVB:s verksamhet består av byggentreprenader såväl nyproduktion som renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) åt privata företag och offentlig verksamhet. I Skåne utför vi även anläggningsentreprenader och har en byggserviceavdelning.

Projektutveckling

Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför vi projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill vi gärna få kontakt med dig för en vidare diskussion. Hör av dig till något av våra kontor.