Din byggpartner från idé till besiktning

MVB är en bygg- och anläggningsentreprenör med lokal verksamhet i Skåne, Halland, Västra Götaland och Stockholm inkl. Mälardalen.

Vi bedriver verksamhet inom

När du anlitar oss får du en partner med brett kunnande och engagemang genom projektets alla faser; planering, projektering, byggnation och överlämning.

Hållbart byggande

MVB:s sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. Vi arbetar med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede och har anställd hållbarhetsspecialist och miljösamordnare. Efterfrågan på energismarta och miljöcertifierade hus ökar stadigt och vi bygger idag enligt flesta typer av miljöklassificeringar såsom Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till Guld), Green Building och LEED. Läs mer om vår hållbarhetsarbete här.

Projekt i partnering

Många av våra byggprojekt genomförs i samverkan, s.k. partnering där vi i tidigt skede tillsammans med kunden projekterar och bygger. Arbetsformen har många fördelar och bygger på en gemensam organisation där projektet står i fokus och öppenhet och tillit råder. Läs mer om MVB och partnering.

Varför välja MVB?
 • Kostnadseffektiva projekt
  Genom rätt kompetens, effektiv organisation och inarbetade rutiner och system, ser vi till att våra projekt gynnar båda parter och blir kostnadseffektiva utan att kvaliteten påverkas.
 • Lösningsorienterad organisation
  Vår organisation präglas av entreprenörskap och arbetar alltid för projektets bästa. Vi har stor erfarenhet av olika byggmetoder och att hitta alternativa lösningar om så behövs.
 • Utpräglad samarbetskultur
  MVB:s företagskultur är familjär och präglas av stark sammanhållning och gemenskap. I våra projekt strävar vi efter ett nära samarbete med våra beställare.
 • Kvalitets- och miljöarbete enligt BF9K
  Vi värnar om vårt hantverk. För att säkerställa och ge en garanti på vårt kvalitets- och miljöarbete har vi valt att arbeta enligt kvalitetssystem BF9K, som är jämställt en ISO-certifiering. Läs mer om BF9K här
 • Trygg ekonomi och och stabil ägare
  MVB är en solid partner och arbetsgivare. Vår ägare AB Gullringsbo Egendomar har  långsiktiga och hållbara mål för hela koncernen.