Fokus på kvalitet och kunskap

MVB är verksam inom byggentreprenader - såväl nyproduktion som ROT (renovering, ombyggnader och tillbyggnader), mark- och vägentreprenader, byggservice samt projektutveckling.


Många av våra byggprojekt genomförs i samverkan, s.k. partnering där vi i tidigt skede tillsammans med kunden projekterar och bygger. Detta rimmar väl med vårt val att vara en lokal entreprenör med närhet till kunden och med en platt organisation som ger korta beslutsvägar, effektiv hantering och stor tillgänglighet. När du anlitar oss får du en partner med brett kunnande och engagemang genom projektets alla faser; planering, projektering och byggnation.

Kompetenta och prestigelösa lagspelare

Våra medarbetare och deras kompetens, erfarenhet och engagemang är vår värdefullaste resurs. Därför prioriterar vi att våra medarbetare får möjlighet att ständigt utvecklas och att vi delar med oss av vår kunskap till varandra och till våra kunder. Vi är prestigelösa och lösningsfokuserade och har en ledning som är nära produktionen vilket resulterar i korta beslutsvägar och snabba besked. Inom MVB råder en stark familjekänsla och gemenskap som vi månar om att bibehålla i takt med att vi växer.

Kostnadseffektiva projekt

Vi bygger långsiktiga relationer och affärssamarbeten. Det är därför självklart att arbeta för att våra beställare får projekt som genomförs på ett så lönsamt och resurseffektivt sätt som möjligt. Genom noggrann planering, rätt kompetens och en effektiv organisation ser vi till att våra projekt gynnar båda parter och blir kostnadseffektiva, utan att kvaliteten påverkas.

Kvalitetscertifierade enligt BF9K

Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet och miljömedvetenhet. Vi är stolta byggare som värnar om vårt hantverk. För att säkerställa och ge en garanti på vårt kvalitets- och miljöarbete har vi valt att arbeta enligt Byggmästareföreningens kvalitetssystem BF9K, som är jämställt en ISO-certifiering.