Anläggning

Vår markavdelning utför markentreprenader för såväl interna projekt som för privat och offentlig verksamhet.

Våra projekt omfattar allt från grundarbeten för skolor, idrotts- och industribyggnader, kontors- och bostadsprojekt till anläggning av större VA-system, gator, offentliga platser och skolgårdar. Vi utför även mindre markprojekt genom ingångna ramavtal med ett antal kommuner.

Vår markavdelning är i en expansiv fas och vårt mål är att öka både omsättning och personalstyrka för att utgöra en konkurrenskraftig aktör inom mark-, VA- och grundläggningssektorn. MVB:s markavdelning finns representerad i Skåne och södra Halland. Vill du veta mer om vår markverksamhet, hör av dig till något av våra kontor i Skåne.

Läs mer om våra markprojekt här.

Nya Glänningeskolan i Laholm

- fyra hektar av markanläggning

Förutom att vi byggt skolan som är ett passivhus med tillhörande idrottshall, inkluderade entreprenaden även fyra hektar markanläggning. Markarbetet omfattade anläggning av damm, flytbrygga, multiplaner, lekutrustning, lekområden, planteringar och stenanläggning.