Anläggning

MVB:s markavdelningen har  sin verksamhet i Skåne och utför entreprenader för såväl interna projekt som för privat och offentlig verksamhet.

Våra projekt omfattar allt från grundarbeten för skolor, idrotts- och industribyggnader, kontors- och bostadsprojekt till anläggning av större VA-system, gator, offentliga platser och skolgårdar. Vi utför även mindre markprojekt genom ingångna ramavtal med ett antal kommuner.

Vill du veta mer om vår anläggningsverksamhet, hör av dig till:

Nordvästra Skåne: Arbetschef Christoffer Andersson på christoffer.andersson(a)mvbab.se / 0431-888 00
Sydvästra Skåne: Arbetschef David Linde på david.inde(a)mvbab.se / 040-32 17 00

Läs mer om våra markprojekt här.

Nya Glänningeskolan, Laholm

Förutom att vi byggt skolan som är ett passivhus med tillhörande idrottshall, inkluderade entreprenaden även fyra hektar markanläggning. Markarbetet omfattade anläggning av damm, flytbrygga, multiplaner, lekutrustning, lekområden, planteringar och stenanläggning.

Hyllievångsparken, Malmö

Första etappen av Malmös nya grönområde på ca 6,4 hektar. Tanken är att parken ska växa fram successivt under tre etapper och bland annat innehålla växthus med café, fruktlund, odlingslotter, promenad- coh springstråk, temalekpark, mötesplatser, scen och dagvattenstråk.