Byggentreprenader

MVB:s byggverksamhet omfattar såväl nyproduktion som renovering, till- och ombyggnad (ROT).  Våra uppdrag spänner sig från mindre till riktigt stora och komplexa projekt. Många av våra projekt sker i samverkan och partnering.

Nyproduktion

Oavsett om det är bostäder, kontor, skolor eller annan typ av hus är vi med i projektet från idé och projektering till överlämning och garantitid. Vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet där bland annat byggteknik och materialval är viktiga faktorer för att leva upp till dagens krav på hållbart och energieffektivt byggande. Idag bygger vi nästan alla våra nyproduktionsprojekt med någon form av miljöklassificering såsom Miljöbyggnad (brons, silver eller guld), LEED, BREEAM, WELL eller Svanen.

Se våra miljöcertifierade byggprojekt
Läs mer om vårt arbete inom hållbart byggande.

Renovering / ombyggnad / tillbyggnad

MVB utför renoveringar, om  och tillbyggnader (ROT) både inom det offentliga som privata näringslivet samt till bostadsrättsföreningar. Ofta sker arbetet under pågående verksamhet eller i trånga och speciella miljöer. Komplicerade projekt där problemlösning sker på plats tillhör vardagen.

Partnering med MVB

Många av MVB:s projekt sker i partnering där vi tillsammans med beställaren, konsulter och andra nyckelentreprenörer gemensamt genomför ett byggprojekt. I en partnering står projektet i centrum med en gemensam organisation, gemensamma mål och gemensam ekonomi. Hela samarbetet baseras på 100 % öppenhet och förtroende där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra under hela byggprocessen. Genom att alla parter är med från början och utvecklar projektet kan mycket tid och pengar sparas.

FÖRDELAR MED PARTNERING
  • Möjligheten till utveckling av byggteknik, produktionsmetoder och affärsrelationer
  • För projektet skapas den optimala sammansättningen av kunskap och erfarenhet
  • Effektiv projektering
  • Kosnadseffektiva och tidsbesparande lösningar
  • Parterna delar ansvar och risk, vilket ger en stabilare och tryggare ekonomi

Vi är övertygade om att partnering som samverkansform ger oss bättre kundrelation och större kundförståelse samtidigt som beställaren får en trygg samarbetspartner och en effektiv produktion.

Exempel på för MVB genomförda partneringprojekt:

Pågående projekt är bland annat

> Vill du veta mer om MVB, partnering och dess fördelar? Kontakta oss så berättar vi mer.