Nybyggnation och ROT

MVB:s byggverksamhet omfattar såväl nyproduktion som renovering, till- och ombyggnad (ROT).  Våra uppdrag spänner sig från mindre till riktigt stora och komplexa projekt.

Vi är stolta över vår yrkeskunskap och vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, miljömedvetenhet och utföras till på utsatt tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Förutom traditionella byggentreprenader är många av våra projekt samverkansentreprenader / partnering, där vi i tidigt skede tillsammans med kunden projekterar och bygger. Detta rimmar väl med vårt val att vara en lokal entreprenör med närhet till kunden och med en platt organisation som ger korta beslutsvägar, effektiv hantering och stor tillgänglighet. Läs mer partnering.

Nyproduktion

Nyproduktion är en stor del av MVB:s verksamhet där material och byggteknik är viktiga faktorer för att leva upp till dagens krav på hållbart och energieffektivt byggande. Nästan alla våra nyproduktionsprojekt har idag någon form av miljöklassificering. Läs mer om vårt arbete inom hållbart byggande.

Renovering / ombyggnad / tillbyggnad

MVB utför renoveringar, om  och tillbyggnader (ROT) både inom det offentliga som privata näringslivet samt till bostadsrättsföreningar, där bland annat stambytesentreprenader är en viktig del.

I alla våra projekt är noggrann planering a och o, då arbetet ofta sker med kvarboende hyresgäster, under pågående verksamhet eller i trånga och speciella miljöer. Komplicerade projekt där problemlösning sker på plats tillhör vardagen. Genom vår platta och flexibla organisation får beställaren snabbt kontakt och direkta besked från projektledningen och med våra hantverkare på plats. Vi arbetar enligt branschens BF9K certifiering och våra projekt genomförs alltid med ett väl inarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

VAD ÄR PARTNERING?

Partnering är en strukturerad samverkansform där vi tillsammans med byggherre/beställare, konsulter och andra nyckelentreprenörer gemensamt genomför ett byggprojekt. I en partnering står projektet i centrum med en gemensam organisation, gemensamma mål och gemensam ekonomi. Hela samarbetet baseras på 100 % öppenhet och förtroende där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra under hela byggprocessen. Genom att alla parter är med från början och utvecklar projektet kan mycket tid och pengar sparas.

FÖRDELAR MED PARTNERING

  • Möjligheten till utveckling av byggteknik, produktionsmetoder och affärsrelationer
  • För projektet skapas den optimala sammansättningen av kunskap och erfarenhet
  • Samarbetsformen stimulerar nyskapande och kreativa lösningar
  • Projektets gemensamma mål medverkar till att resultatet och kvaliteten uppfylls
  • Genom medverkan av alla parter från start, blir byggprocessen effektivare
  • Parterna delar ansvar och risk, vilket ger en stabilare och tryggare ekonomi

Vi är övertygade om att partnering som samverkansform ger oss bättre kundrelation och större kundförståelse samtidigt som beställaren får en trygg samarbetspartner och en effektiv produktion. Exempel på genomförda partneringprojekt är Grevegården i Göteborg tillsammans med Familjebostäder, Bank Hotel i Stockholm tillsammans med Gamla Livförsäkringsaktiebolaget Trygg Liv och Prästamosseskolan i Skurup tillsammans med Skurups kommun.

Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför vi projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill vi gärna få kontakt med dig för en vidare diskussion. Hör av dig till något av våra kontor.