Partnering med MVB

Partnering är en strukturerad samverkansform där vi tillsammans med byggherre/beställare, konsulter och andra nyckelentreprenörer gemensamt genomför ett byggprojekt. I en partnering står projektet i centrum med en gemensam organisation, gemensamma mål och gemensam ekonomi. Hela samarbetet baseras på 100 % öppenhet och förtroende där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra under hela byggprocessen. Genom att alla parter är med från början och utvecklar projektet kan mycket tid och pengar sparas.

FÖRDELAR MED PARTNERING
  • Möjligheten till utveckling av byggteknik, produktionsmetoder och affärsrelationer
  • För projektet skapas den optimala sammansättningen av kunskap och erfarenhet
  • Samarbetsformen stimulerar nyskapande och kreativa lösningar
  • Projektets gemensamma mål medverkar till att resultatet och kvaliteten uppfylls
  • Genom medverkan av alla parter från start, blir byggprocessen effektivare
  • Parterna delar ansvar och risk, vilket ger en stabilare och tryggare ekonomi

Vi är övertygade om att partnering som samverkansform ger oss bättre kundrelation och större kundförståelse samtidigt som beställaren får en trygg samarbetspartner och en effektiv produktion. Exempel på för MVB genomförda partneringprojekt är Grevegården i Göteborg tillsammans med Familjebostäder, Bank Hotel i Stockholm tillsammans med Gamla Livförsäkringsaktiebolaget Trygg Liv, Prästamosseskolan i Skurup tillsammans med Skurups kommun och Glänningeskolan tillsammans med Laholms kommun.

Pågående projekt är bland annat Elisabeths Port tillsammans med AB Vänersborgsbostäder, Grönängsskolan tillsammans med Hässleholms kommun samt Maglehill tillsammans med Höörs kommun .