Eurovägen, Trelleborg

På uppdrag av fastighetskoncernen Acrinova AB har MVB byggt ett flerbostadshus vid norra infarten i Trelleborg.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av fastighet med 80 hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm är fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter är från 1,5 till 4,5 rum och kök. Fastigheten, som är byggd i direkt anslutning till en förskola,, har ett stort miljöfokus och är försett med en solenergianläggning på taket dimensionerad för en årlig elenergiproduktion på 5 000 kWh. Målsättningen är att åstadkomma nollenergihus genom solceller och geotermilösningar. Fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad version 3.0 Silver.

Infarten till Trelleborg är i stor förvandling. Här skapas en ny stadsdel med skolor, bostäder och äldrevård.

Fastigheten blev klar för inflyttning våren 2022.

Bild från Acrionova