Eurovägen, Trelleborg

Fastighetskoncernen Acrinova AB har gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet med 80 lägenheter vid norra infarten i Trelleborg.

Norra infarten till Trelleborg är i stor förvandling. Här skapas en ny stadsdel med skolor, bostäder och äldrevård. Acrinova är en av byggherrarna och har nu tecknat avtal med MVB om nybyggnation av 80 st. hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök.

Fastigheten, som byggs i direkt anslutning till en förskola, kommer att ha ett stort miljöfokus och förses med en solenergianläggning på taket dimensionerad för en årlig elenergiproduktion på 5 000 kWh. Målsättningen är att åstadkomma nollenergihus genom solceller och geotermilösningar. Fastigheten certifieras enligt miljöbyggnad version 3.0 Silver.

Byggstart sker efter sommaren och fastigheten beräknas stå klar hösten 2021.