Allmänna vägen, Göteborg

MVB fick av Familjebostäder i Göteborg uppdraget att bygga om en fastighet till fyra lägenheter samt uppföra två flerfamiljsbostadshus med totalt 21 lägenheter.

Projektet som var en totalentreprenad, omfattade en ombyggnation av en större stenvilla till fyra stycken lägenheter samt nyproduktion av två bostadshus med totalt 21 lägenheter och en lokal. Fastigheterna är belägna i stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg. Kvarteret ingår i ”Riksintresse för bevarande av bebyggelse”.

De två nyproducerade husen har en modern arkitektur där fasaderna är av trä för att binda samman den modernistiska formen med de äldre omgivningarna. Den gamla villan byggdes på 1800-talet och har sen dess varit allt ifrån privatbostad, flygplansverkstad och senast en förskola.

Projektet är genomfört enligt Miljöanpassat byggande i Göteborg och de två nyproducerade bostadshusen är miljömärkta med Svanen.