Anneberg, Partille

På uppdrag av PartilleBo har MVB renoverat två hus i Partille.

I det ena huset omfattade entreprenaden ombyggnation där 15 st lägenheter förstorades genom att 22 befintliga garage och 4 soprum togs i anspråk. Vidare gjordes el- och VVS-arbeten samt byte av fönster och fönsterdörrar i de ytor som tidigare varit garage. Lägenheterna förbereddes för balkonger genom installation av balkongdörrar, ”franska balkonger”. I entreprenaden ingick även att anlägga nya uteplatser med staket. Projekteringen gjordes under maj och juni 2020. Byggstarten var i augusti och denna del i entreprenaden var klar i februari 2021.

Hus nummer två omfattade 42 lägenheter där nya elinstallationer och nya radiatorer med friskluftsintag installerades. Vidare fick lägenheterna nya fönster och fönsterdörrar, nya inglasade balkonger och nya takfläktar. Entreprenaden omfattade även kompletteringar i köken, installation av TM/TT i badrum samt nya entrébyggnader vid varje trapphusentré. Byggstart för denna del skedde i februari 2021 och projektet avslutades i september 2021.