Anneberg, Partille

På uppdrag av PartilleBo bygger MVB om två hus i Partille.

I det ena huset görs en ombyggnad där 15 st lägenheter förstoras genom att 22 befintliga garage och 4 soprum tas i anspråk. Vidare görs el och VVS-arbeten samt byte av fönster och fönsterdörrar i de ytor som tidigare varit garage. Lägenheterna förbereds för balkonger genom installation av balkongdörrar, ”franska balkonger”. I entreprenaden ingår även att anlägga nya uteplatser med staket. Projekteringen gjordes under maj och juni 2020. Byggstart var i augusti och denna del i entreprenaden ska vara klar i februari 2021.

Hus nummer två omfattar 42 lägenheter där nya elinstallationer och nya radiatorer med friskluftsintag installeras. Vidare får lägenheterna nya fönster och fönsterdörrar, nya inglasade balkonger och nya takfläktar. Entreprenaden omfattar även kompletteringar i köken, installation av TM/TT i badrum samt nya entrébyggnader vid varje trapphusentré. Byggstart för denna del är februari 2021 och projektet ska var avslutat i september 2021.