Backa Brunnsbo, Göteborg

MVB har renoverat tre flerfamiljshus i Backa Brunnsbo i ett samverkansavtal med Stena Fastigheter. Projektet är ett av Göteborgs största energibesparingsprojekt och ett led i Stena Fastigheters långsiktiga hållbarhetsarbete.

Husen är byggda under åren 1962 – 1965. På 18 månader har de 65 meter långa och 20 meter breda 8-våningshusen förvandlats till energieffektiva hus genom tilläggsisolering, nya fasader, balkonger, fönster, tak och ventilation. Totalt har över 1 500 fönster och 12 000 kvm fasad bytts ut. Hela renoveringen har skett under det att hyresgästerna bott kvar.

Renoveringen kommer att resultera i betydande energibesparingar för Stena Fastigheter men framförallt ett jämnare, skönare och varmare inomhusklimat för hyresgästerna. Entreprenaden avslutades sommaren 2019.