Backa Brunnsbo, Göteborg

MVB renoverar tre flerfamiljshus i Backa Brunnsbo i ett samverkansavtal med Stena Fastigheter. Projektet är ett av Göteborgs största energibesparingsprojekt och ett led i Stena Fastigheters långsiktiga hållbarhetsarbete.

Husen är byggda under åren 1962 – 1965. På 18 månader ska de 65 meter långa och 20 meter breda 8-våningshusen förvandlas till energieffektiva hus genom tilläggsisolering, nya fasader, balkonger, fönster, tak och ventilation. Totalt är det över 1 500 fönster och 12 000 kvm fasad som ska bytas. Hela renoveringen sker under det att hyresgästerna bor kvar.

Renoveringen kommer resultera i betydande energibesparingar för Stena Fastigheter men framförallt ett jämnare, skönare och varmare inomhusklimat för hyresgästerna. Renoveringen pågår till sommaren 2019.