Berzeliigatan 19, Göteborg

MVB Astor Bygg har renoverat ett bostadshus i Johanneberg i centrala Göteborg.

Projektet omfattade renovering av 15 hyreslägenheter, byggnation av tre nya vindslägenheter, utbyggnad av restaurang och ett nytt gårdsbjälklag. Projektledare var M Zachrisson Bygg & Borådgivning. Med i projektet fanns även en sakkunnig i form av byggnadsantikvarie. Projektet drevs som en samverkansentreprenad.

Byggstarten var hösten 2013 och färdigställandet skedde under mars 2015.