Brf Atomen, Sundbyberg

HSB Bostad har gett MVB i uppdrag att bygga en fastighet med totalt 64 bostadsrätter åt Brf. Atomen i Ursvik.

Ursvik är Sundbybergs stads största utbyggnadsprojekt. Området ska utvecklas i etapper med bostäder, skolor, service, idrottsanläggningar och grönområden fram till omkring 2026, då närmare 18 000 invånare beräknas bo i stadsdelen. HSB:s nya fastighet är belägen i kvarteret Atomen intill Forskarparken.

Entreprenaden omfattar en fastighet med två byggnader på vardera sex våningar, exklusive garage och källare under fastigheten. De 64 lägenheterna byggs med 1 till 4 rum och kök. De flesta lägenheterna kommer att ha balkong alternativt uteplats eller en större terrass. I fastigheten kommer det även att finnas cykelrum, förråd och styrelserum. Mellan byggnaderna anläggs en gemensam grön gård. Fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Installationsmässigt är det ventilation med återvinning, FTX.  Stommen kommer att utföras med plattbärlag och halvprefabricerade ytterväggar med puts i olika kulörer. Yttertak utförs med isolering, ytskikt och sedum. Innergården utförs med HDF bjälklag och ska klara minst en tjocklek av 800 mm jord. Specifikt för projektet är indragna terrasser på översta planen, generösa balkonger och laddplatser för elbil.

Inflyttning beräknas påbörjas under kvartal 4, 2021.