Brf Atomen, Sundbyberg

MVB har på uppdrag av HSB Bostad byggt en fastighet med totalt 64 bostadsrätter åt Brf. Atomen i Ursvik, Sundbyberg.

Entreprenaden omfattade en fastighet med två huskroppar på vardera sex våningar, exklusive garage och källare under fastigheten. De 64 lägenheterna har 1 till 4 rum och kök. De flesta lägenheterna har balkong alternativt uteplats eller en större terrass. I fastigheten finns även cykelrum, förråd och styrelserum. En gemensam grön gård är anlagd mellan husen. Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Installationsmässigt är det ventilation med återvinning, FTX.  Stommen är utförd med plattbärlag och halvprefabricerade ytterväggar med puts i olika kulörer. Yttertak har isolering, ytskikt och sedum. Innergården har HDF bjälklag och ska klara minst en tjocklek av 800 mm jord. Specifikt för projektet är indragna terrasser på översta planen, generösa balkonger och laddplatser för elbil.

Ursvik är Sundbybergs stads största utbyggnadsprojekt. Området ska utvecklas i etapper med bostäder, skolor, service, idrottsanläggningar och grönområden fram till omkring 2026, då närmare 18 000 invånare beräknas bo i stadsdelen. HSB:s nya fastighet är belägen i kvarteret Atomen intill Forskarparken.

Fastigheten stod klar kvartal 4, 2021.