Brf Mångården, Alingsås

MVB utför årligen ett stort antal ROT projekt och i ett flertal fall förändras projektet under arbetets gång genom t.ex. tillkomna energiförbättringsåtgärder. Brf Mångården i Alingsås är ett exempel på detta.

Brf Mångården är ett traditionellt HSB-kvarter i utkanten av Alingsås centrum, uppförd på 50-talet som egenregibygge. Föreningen genomförde invändigt stam- & badrumsrenovering för ett par år sedan. Det aktuella projektet hade sin början i föreningens önskemål att glasa in sina balkonger. Färdigprojekterat omfattade produkten dessutom energiförbättringar i form av nya fasader, fönster, ventilation, utbyggda inglasade balkonger, ny takfot, markarbeten och diverse annat utvändigt och invändigt underhåll.

Traditionell förfrågan enligt ABT ställd från HSB Göteborgs projektledningskontor i konkurrens. Balkongplattor och inglasningar har utförts med Balco som UE, fasader med Cemberitskivor och fönster från Hemmafönster.