Bureå, Skellefteå

På uppdrag av Skebo, Skellefteå kommunala bostadsbolag, bygger vi nya hyreslägenheter i Bureå.

Entreprenaden omfattar 40 lägenheter fördelade i fem huskroppar om två plan med loftgång. Husen byggs i trä på traditionellt vis där allt spikas på plats och enbart takstolarna kommer färdiga. Grunden är betongplatta på mark. Lägenheterna är i storlekarna ett till tre rum där samtliga lägenheter har balkong.

När husen är färdiga kommer kvarteret förses med grönytor med sittplatser och gemensamma odlingslådor. Planteringar vid husen kommer att vara växter som gynnar bin och pollinering.

Beräknad inflyttning är sommaren 2024.

Läs mer om projektet i följande artikel.