Familjens Hus, Anderslöv

MVB har på uppdrag av Curahill Fastigheter byggt om och till den f.d anrika inredningsbutiken Thysells möbler i Anderslöv.

Entreprenaden omfattade såväl ombyggnation som nybyggnation av fastigheten för att inhysa ett flertal  verksamheter under det gemensamma namnet Familjens Hus.

Ombyggnationen, på cirka 1 700 kvm, omfattade delar av det befintliga huset som bevarats och efter ombyggnaden inhyser vårdcentral och barnavårdscentral med Region Skåne som hyresgäst. För att bevara husets tidigare karaktär har den befintliga fasaden av tegel och granit demonteras och sedan återanvänts.

Nybyggnationen, på ca 9 000 kvm, omfattade ett vårdboende med 64 platser, förskola med 8 avdelningar, bibliotek och tillagningskök. Dessa verksamheter bedrivs av Trelleborgs kommun.

Tack vare sitt geografiska läge och goda kommunikationsförbindelser är Anderslöv en av de prioriterade tätorterna i Trelleborgs expansiva kommun. Familjens Hus tillför den samhällsservice som behövs för att Anderslöv ska kunna expandera och bli en än mer attraktiv boendeort.

Projektet Familjens Hus påbörjades under hösten 2019 och färdigställdes november 2021. Projektet har skett i samverkan med Curahill Fastigheter, Region Skåne och Trelleborgs kommun.

Fastigheten ägs av Curahill Fastigheter som fokuserar på att utveckla och förvalta fastigheter med attraktiva lägen inom omsorg och samhällsservice. Curahill är ett företag inom Finja-familjen.