Familjens Hus, Anderslöv

MVB har av Curahill Fastigheter fått i uppdrag att bygga om den f.d anrika inredningsbutiken Thysells möbler i Anderslöv till vårdboende, förskola, bibliotek och vårdcentral. Projektet sker i samverkan med Curahill, Region Skåne och Trelleborgs kommun.

Fastigheten som fått namnet Familjens Hus omfattar såväl ombyggnation som nybyggnation. Ombyggnationen, på cirka 1 700 kvm, gäller delar av det befintliga huset som bevaras och efter renovering kommer att inhysa vårdcentral och barnavårdscentral med Region Skåne som hyresgäst. För att bevara husets tidigare karaktär kommer bland annat befintliga fasadmaterial av tegel och granit att demonteras och sedan återanvändas.

Nybyggnationen, på drygt 9 000 kvm, kommer att innehålla vårdboende med 64 platser, förskola med 8 avdelningar, bibliotek och tillagningskök. Dessa verksamheter kommer att bedrivas av Trelleborgs kommun.

Tack vare sitt geografiska läge och goda kommunikationsförbindelser är Anderslöv en av de prioriterade tätorterna i Trelleborgs expansiva kommun. Familjens Hus kommer att tillföra den samhällsservice som behövs för att Anderslöv ska kunna expandera och bli en än mer attraktiv boendeort. Familjens Hus börjar byggas under hösten 2019 och beräknas vara färdigställt under kvartal fyra år 2021.

Fastigheten ägs av Curahill Fastigheter som fokuserar på att utveckla och förvalta fastigheter med attraktiva lägen inom omsorg och samhällsservice. Curahill är ett företag inom Finja-familjen.