Frans Suell, Malmö

MVB fick 2012 i uppdrag av Stena Fastigheter att bygga ett nytt flerfamiljshus i den centrala delen av Malmös stadsområde.

Projektet bestod av ett sex våningar högt bostadshus med butiker i gatuplan och ett underjordiskt garage. Byggtiden var totalt 18 månader och byggstarten flyttades fram c:a fyra månader på grund av arkeologiska utgrävningar. Huset är byggt i en platsgjuten betongkonstruktion, med plattbärlag, loftgångar, balkonger och terrasser. Ytterväggarna är utförda som utfackningsväggar med fasader i tegel.

Fastigheten ligger i kvarteret Frans Suell som är Malmös äldsta stadsdelar. På tomten låg tidigare en tobaksfabrik med verksamhet under 1700- och 1800-talet. Fabriken brann ner under 1970-talet och var fram tills byggstarten obebyggd. Genom att byggplatsen var djupt inne i Malmös innerstad medförde projektet en stor logistisk utmaning. Huset stod inflyttningsklart våren 2013.

Historisk tillbakablick

Vem var Frans Suell?

Frans Suell 1644-1817, var en av Malmös genom tiderna största affärsmän och entreprenörer. Suell stod ensam för över 80% av all manifakturverksamhet i staden. Suell hade intresse i en mängd bolag inom tobaksindustri, sockerraffinaderier, tegelbruk, kalkbruk och kvarnar. Han var med och moderniserade jordbruket i Malmös omgivning men är mest känd som ordförande i Hamndirektionen. Under hans ledning fick Malmö sin första riktiga hamn. Frans Suells arv gick genom giftermål vidare till bland annat familjerna Kockum och Falkman.

Kvarteret Frans Suell hör till Malmös äldsta delar. Här grundade Frans Suell en tobaksfabrik 1726. Tobaken odlades i nuvarande Kungsparken och vid Södertull. Tobak spelade en stor roll i Malmös utveckling och Frans Suell d.y. och hans dotterson Frans Henrik Kockum utnyttjade förtjänsten från tobaksindustrin till att bygga upp stadens storindustrier som Kockums Mekaniska Verkstad och Skånska Sockeraktiebolaget. Frans Suells Tobaksfabrik togs över 1914 av det nybildade Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet och blev senare lagerbyggnad för råtobak, cigaretter och cigariller. I juni 1972 brann den gamla fabriksbyggnaden ner och en tid efter revs huset.

Källa: IDStories och Jacobson & Sjögren