Götabergsgatan 26, Göteborg

I centrala Göteborg har MVB renoverat och byggt på en fastighet från 1898. Projektet har drivits med hänsyn till högt ställda bevarandekrav, närboende och tredje man.

Renovering av äldre fastigheter på Göteborgs innerstadsadresser tillhör MVB:s specialitet. På uppdrag av Gunnar Lövgren Förvaltnings AB har MVB slutfört ytterligare ett komplext projekt där god planering, flexibilitet och lyhördhet varit ledord. Projektet omfattade stambyte, byte av kök och badrum samt nya ytskikt i 14 befintliga lägenheter. Därtill har ett våningsplan byggts på som inrymmer bland annat fyra nya lägenheter, förråd, teknikutrymmen m.m. Fasaden på innergården har tilläggsisolerats och fått ny puts och samtliga fönster i fastigheten har bytts.

Entreprenaden har präglats av högt ställda bevarandekrav vad gäller både yttre gestaltning och detaljer i de äldre lägenheterna. Fastigheten är belägen på en smal och väl trafikerad gata med mycket närboende och kringliggande verksamheter vilket ställt höga krav på organisationens förmåga att planera, kommunicera och anpassa sig efter yttre omständigheter.