Grevegården, Göteborg

MVB har fått uppdraget att bygga nya bostäder åt Familjebostäder i Göteborg.

Projektet omfattar tre olika delar: nyproduktion av tre stycket Prefab hus, totalt 156 lägenheter varav en entrévåning byggs som Bmss (Bostad med särskild service), nyproduktion av tre stora gårdstvättstugor på vardera drygt 150 kvm och ombyggnad av fyra gavlar på befintligt hus.

De nyproducerade husen kommer att byggas som full Prefabstomme. Husen byggs likadana där varje våningsplan kommer att innehålla samma typer av lägenheter. Byggkonstruktionen medför att t.ex. kök och badrum ligger på samma plats på varje våningsplan samt är identiska. Undantaget är översta planet på varje hus där detaljplanen kräver en indragen våning.

Varje hus har sex våningar à 500 kvm (och ett fläktrum på taket) . Varje plan kommer att vara på plats ca sju veckor efter start av montage, det vill säga vi kommer att bygga ca ett våningsplan per vecka.

För gårdens tvättstugor är ambitionen att skapa de bästa tvättstugorna i Göteborg där de boende involveras i utformningen. Bland annat kommer all tvätt att tvättas med joniserat vatten, vilket tillåter användning av kallvatten istället för varmvatten.

Projektet är ett av de första som byggs enligt certifieringen Svanen. 3.0. Markarbetet påbörjas i januari 2018 och hela projektet ska vara slutfört till sommaren 2019.

Nya Opaltorget – ett område i förändring

Grevegården ligger vid Opaltorget i Västra Frölunda. Nya Opaltorget med närliggande områden kommer under de närmaste åren att genomgå en total förändring för att utvecklas till ett attraktivt område med en tydlig identitet. Det kommer att byggas ett nytt stadsdelstorg med bland annat 1 050 bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, förskolor och vårdcentral. Det kommer även skapas en ny park och byggas en ny kyrka. Området ska förvandlas till ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till centrum, havet och grönområden. Hela området beräknas vara klart 2023. Fakta från Göteborgs stad.