Hälsohuset, Trelleborg

MVB har på uppdrag av Trelleborgs kommun byggt ett kombinerat äldre-/kortids- och växelboende mellan Trelleborgs lasarett och Frans Malmrosgatan.

Projektet omfattade uppförandet av en ny byggnad på sex våningar med en sammanlagd bruttoarea på 7 500 kvm. Bottenvåningen rymmer personal- och administrationslokaler, plan 2-5 är identiska med 18 boenderum och tillhörande gemensamma ytor på varje våningsplan. Vindsvåningen rymmer förråds- och teknikutrymmen.

Projektet påbörjades under våren 2018 och överlämnades till Trelleborgs kommun i december 2019.