Hyllie Boulevard, Malmö

Tillsammans med MKB Fastigheter har MVB byggt ett av de första bostadshusen vid Hyllie Boulevard. Ett klimatsmart hus med certifiering enligt Miljöbyggnad.

Projektet omfattade nybyggnation av 93 lägenheter varav 10 anpassas för LSS-verksamhet. Fastigheten är byggd med två huskroppar i vinkel med sju respektive tio våningar. I gatuplan som vetter mot Hyllie Boulevard finns fem kommersiella lokaler för butik, café eller kontor. Fasaden består av skivmaterial i olika nyanser och strukturer. I vinkeln mellan de två huskropparna finns en grönskande gård med gemensam uteplats.

Hyllie Boulevard är byggd enligt Malmö Stads Miljöbyggprogram SYD och certifierad enligt Miljöbyggnad. Huset har låg energiförbrukning och taket på den ena huskroppen är försett med en solcellsanläggning som ska täcka en fjärdedel av fastighetens elbehov.

Projektet drevs som samverkan vilket krävde och skapade ett stort engagemang från alla, såväl beställare som entreprenörer. Målet med samverkande projekt är att de ska utmynna i en hög kvalitet och en rätt produkt samt att alla involverade ska ha en trivsam och säker resa fram till avslutat uppdrag.

Fastigheten stod klar våren 2014.