Kalendervägen, Göteborg

MVB har fått i uppdrag att totalrenovera två flerbostadshus inom allmännyttans bestånd i Göteborg. Beställare är Bostadsbolaget.

Projektet  omfattar renovering av två punkthus från början av 1950-talet. Husen är i nio våningar plus takvåning och innehåller 35 lägenheter vardera. Renoveringen består utvändigt av takbyte, tilläggsisolering, ny fasad, nya balkonger och fönster. Vid den invändiga renoveringen kommer samtliga ytskikt ses över, kök och badrum ska bytas samt byte av samtliga stammar.

I ett antal av projektets lägenheter är ambitionen att återbruka viss köksinredning och garderober. Satsningen är ett led i att bevara husens ursprungliga utseende samt minska klimatpåverkan från projektet.

Entreprenaden utförs på uppdrag av Bostadsbolaget som är en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag. De har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och syftet med projektet är bland annat att öka den tekniska livslängden, minska underhållskostnaderna samt göra lägenheterna attraktiva för hyresgäster över lång tid.

Färdigställandet av entreprenaden beräknas ske i oktober 2024.