Kv Barkassen 1, Lidingö stad

MVB har på uppdrag av John Mattson Fastighets AB genomfört ombyggnaden av Kv Barkassen 1.

Byggnaden uppfördes 1956 och var i behov av en renovering. Ombyggnaden omfattade i huvudsak 56 lägenheter fördelade på 6 trapphus samt tak, garage och teknikutrymmen.

Fastigheten har genomgått en miniuppgradering som för fastighetsägaren innebär ett stambyte där rören för vatten och avlopp byts ut och elinstallationer uppgraderas. För hyresgästen är den största skillnaden ett helt nytt badrum, men åtgärder görs också i köket, som får ny bänkbelysning och blandare samt förbereds för diskmaskin.