Kv. Diabilden, Bandhagen

Svenska Hus och MVB bygger nya hyresrätter i Bandhagen, söder om Stockholm.

Kv. Diabilden är ett exploateringsområde beläget strax söder om Stockholm. Efterfrågan på nya hyresrätter i området är hög och för cirka ett år sedan fick fastighetsutvecklaren Svenska Hus, som redan äger ett flertal bostadshus i anslutning till området, grönt ljus för att bygga ytterligare 170 hyreslägenheter. Framtagandet av systemhandlingar har pågått en tid i samverkan med MVB, som nu påbörjar arbetet med bygghandlingarna för att därefter starta produktionen.

Visionen för den nya fastigheten, som fördelas på sex trapphus om sex till tio våningar, är att tillsammans med kommande bebyggelse i kvarteret, bilda en urban och modern karaktär i den befintliga stadsbilden.

Projektet påbörjades under 2021 och förväntat inflyttning sker under 2023.