Kv Lasarettet 14, Trelleborg

MVB bygger på uppdrag av Trelleborgs kommun ett kombinerat äldre-/kortids- och växelboende mellan Trelleborgs lasarett och Frans Malmrosgatan.

Projektet omfattar uppförande av en ny byggnad på sex våningar med en sammanlagd bruttoarea på 7 500 kvm. Bottenvåningen kommer att rymma personal- och administrationslokaler, plan 2-5 är identiska med 18 boenderum och tillhörande gemensamma ytor på varje våningsplan. Vindsvåningen kommer att inrymma förråds- och teknikutrymmen.

Under våren 2018 påbörjas projektet som ska överlämnas till Trelleborgs kommun i december 2019.