Kv Mars, Ängelholm

MVB bygger i samverkan med Melin Fastigheter 39 nya lägenheter i kvarteret Mars i Ängelholm.

Entreprenaden innebär en förtätning av kvarteret och består av nyproduktion av tre nya huskroppar med 10, 13 respektive 16 lägenheter som byggs till på den befintliga fastigheten. De nybyggda delarna är på ca 3 800 kvm och kommer bestå av i huvudsak tvåor och treor där den översta lägenheten på respektive huskropp blir en takvåning med egen terrass. Övriga lägenheter förses med inglasade balkonger.

MVB har tidigare genomfört en renovering av de befintliga husen. De nya lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under våren 2023.