Kv Påsen 7, Stockholm

MVB har av Svenska Hus fått i uppdrag att bygga till en befintlig industrifastighet för kontor och bostäder. Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Den befintliga industribyggnaden uppfördes på 50-talet för att inrymma en glasfabrik. Därefter har fastigheten varit kontor. Byggnaden ska nu kompletteras med en påbyggnad om 4 våningar och  befintliga ytor kommer att renoveras. Fastigheten kommer efter påbyggnaden att ha ca 6 000 kvm lokalyta fördelade i sju plan. En restaurang planeras i gatuplan och det kommer även finnas garage i källarplan. I projektet ingår dessutom en ombyggnad av befintlig lågdel till fem stycken unika stadsradhus med vardera två plan.

Fastigheten är grönklassad vilket innebär att den är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Den befintliga gavelns kontur bevaras och fasadens geometri förlängs upp och blir gestaltningsordning för den nya fasaden.

Projektet förväntas färdigställas kvartal 1, 2021.