Kv Påsen 7, Stockholm

MVB har på uppdrag av Svenska Hus omvandlat en befintlig industrifastighet till kontor och bostäder. Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Den befintliga industribyggnaden uppfördes på 50-talet för att inrymma en glasfabrik. Därefter har fastigheten varit kontor. Byggnaden har nu kompletteras med en påbyggnad om 4 våningar och  befintliga ytor renoverats. Fastigheten har efter påbyggnaden ca 6 000 kvm lokalyta fördelade i sju plan. En restaurang planeras i gatuplan och det kommer även finnas garage i källarplan. I entreprenaden ingick dessutom en ombyggnad av befintlig lågdel till fem stycken unika stadsradhus med vardera två plan.

Fastigheten är grönklassad vilket innebär att den är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Den befintliga gavelns kontur har därför bevarats och fasadens geometri förlängts upp och blir gestaltningsordning för den nya fasaden.

Kv Påsen färdigställdes under våren 2021.