Kv Påsen 7 / Glasfabriken, Stockholm

MVB har på uppdrag av Svenska Hus omvandlat en befintlig industrifastighet till kontor och bostäder. Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Den befintliga industribyggnaden uppfördes på 50-talet för att inrymma en glasfabrik. Därefter har fastigheten varit kontor. Byggnaden har nu kompletteras med en påbyggnad om fem våningar och befintliga ytor renoverats. Fastigheten har efter påbyggnaden ca 6 000 kvm lokalyta fördelade i sju plan.  I entreprenaden ingick dessutom en ombyggnad av befintlig lågdel (f.d. travershall) till fem unika stadsradhus om vardera två plan. Under kontorsdelen finns ett garage.

Fastigheten är grönklassad vilket innebär att den är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Den befintliga huvudgavelns kontur har därför bevarats och fasadens geometri förlängts upp och blir gestaltningsordning för den nya fasaden.

Arkitekternas ambition har varit att låta det gamla och det nya samverka i en ny helhet utan att göra avkall på tydligheten i det som är nytt och gammalt.

Kv Påsen/Glasfabriken färdigställdes under våren 2021.

NYHET: Projektet är nominerat till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022.

 

Se Svenska Hus film om Kv Påsen 7

Bilder och film av fotograf Ankar Anwar, Stockholm.