Kv Skuleskogen, Stockholm

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområde. MVB har här byggt 3 flerfamiljshus med totalt 129 lägenheter. Kv. Skuleskogen ingår i den första etappen av det nya området.

Uppdraget var ett samarbete med Svenska Hus och omfattade nyproduktion av totalt 129 lägenheter. Kv. Skuleskogen är indelat i tre huskroppar med gemensamt garage i källarplan med överliggande gård. Lägenheterna har den totala boarean på över 17 000 kvm fördelade på 6-7 våningar och kommer upplåtas både som hyresrätter och bostadsrätter.

Kvarteret ligger i anslutning till Husarviken och ingår i den första tappen av det nya området Norra Djurgårdsstaden. Denna nya stadsdel sträcker sig från Kv. Skuleskogen och Husarviken i norr, via Ropsten till hamnområdet söder om Frihamnen och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområde med stort fokus på miljö.

Entreprenaden omfattade grund- och pålningsarbeten samt finplanering av förgårdsmark och gård. Källarplan har platsgjutits för att bli gas- och vattentätt. Stommen består av prefabricerade betongväggar och plattbärlag, Alla lägenheterna har balkonger och uteplatser. Takvåningarna utgörs av lättstomme i trä och har terrasser längs kvarterets utsida.